Proces Skutecznej Rekrutacji i Selekcji Pracowników - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Berndson Szkolenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Proces Skutecznej Rekrutacji i Selekcji Pracowników - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenie szczególnie polecane dla wszystkich osób zajmujących się przygotowaniem i przeprowadzaniem naboru nowych pracowników; zarówno tych, które pragną sprawdzić swoje umiejętności i usystematyzować wiedzę jak i dla osób, dla których rola osoby rekrutującej będzie nową.
 • Szczegółowe informacje
  Skuteczny proces rekrutacji i selekcji jest uwarunkowany zarówno czynnikami wewnętrznymi w Firmie (atrakcyjność dla potencjalnych pracowników, umiejętności osób odpowiedzialnych za rekrutację) jak i czynnikami zewnętrznymi ( sytuacją gospodarczą, sytuacją na rynku pracy). W trakcie warsztatów uczestnicy poznając poszczególne etapy procesu rekrutacji i selekcji będą mogli zarówno przećwiczyć określone umiejętności, jak i poddać analizie czynniki wspierające i hamujące skuteczność tego procesu w ich organizacji. Przekazywane doświadczenia będą pomocne przy budowaniu własnej, przystosowanej do potrzeb organizacji metody.

  Korzyści dla Uczestników szkolenia:
  Podczas szkolenia poznacie Państwo szczegółowo wszystkie etapy skutecznej selekcji i rekrutacji pracowników. Będziemy wspólnie ćwiczyć jak skutecznie budować charakterystykę osobową poszukiwanego pracownika przez pryzmat jego przyszłego stanowiska pracy. Omówimy jakie czynniki warunkują przeprowadzenie efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej jako podstawowego narzędzia selekcji z jego wadami i zaletami. Zdobyta wiedza pozwoli Państwu na analizę danych jakościowych i ilościowych uzyskanych podczas rozmowy kwalifikacyjnych, stanowiących między innymi podstawę do podjęcia właściwych decyzji związanych z zatrudnieniem nowego pracownika na określonym stanowisku.

  Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia:
  Szkolenie ma charakter warsztatowy. Poznacie Państwo proces rekrutacji i selekcji w oparciu o wybrane przykłady stanowisk do obsadzenia. Praktyczne ćwiczenia będą prowadzone zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Poprowadzone zostaną symulacje rozmów selekcyjnych z ich omówieniem na dwóch poziomach: technicznym i merytorycznym. Na życzenie symulacje będą nagrywane. Prezentacje prowadzone przez trenera będą wprowadzeniem bądź podsumowaniem ćwiczeń i dyskusji.

  Program szkolenia:
  1. Wprowadzenie: poznanie się uczestników, stworzenie mapy potrzeb;uzgodnienie płaszczyzny pojęć i doświadczeń w tym zakresie.
  2. Definiowanie potrzeb rekrutacyjnych
   • Źródła informacji o potrzebach
   • Rotacja na stanowisku - norma czy zagrożenie?
   • Etapy skutecznej rekrutacji i selekcji

  3. Ćwiczenie: Nabycie umiejętności tworzenia charakterystyki osobowej jako podstawy do rozpoczęcia poszukiwań odpowiedniego kandydata
   • Opis stanowiska pracy a cechy Kandydata potrzebne do prawidłowego wykonywania pracy
   • Charakterystyka osobowa - plan wg Rogers'a
   • Ćwiczenia w tworzeniu charakterystyki osobowej

  4. Wykorzystanie modeli kompetencyjnych do procesu rekrutacji - przykłady
  5. Ćwiczenie: sposobów trakcie dwóch zadań uczestnicy będą mieli możliwość poznać sposoby i możliwości rekrutacji oraz zasady przygotowania efektywnego ogłoszenia prasowego
   • Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna; formalna i nieformalna - wady i zalety
   • Metody rekrutacji zewnętrznej - dopasowanie do specyfiki stanowiska pracy
   • Przygotowanie ogłoszenia do prasy zewnętrznej i ogłoszenia do mediów w obrębie firmy

  6. Ćwiczenie: w trakcie  zadania uczestnicy będą mogli poznać i poćwiczyć systematyczne podejście do analizy dokumentów napływających od kandydatów oraz nabycie umiejętności analizy takich dokumentów jak podanie (list motywacyjny) i życiorys
   • Metody ilościowe i jakościowe analizy dokumentów
   • Tworzenie tzw. krótkiej listy

  7. Ćwiczenia: W trakcie kilku symulacji rozmów rekrutacyjnych uczestnicy będą mogli rozwinąć umiejętności prowadzenia profesjonalnej i efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej  oraz umiejętności opracowania zebranych danych i podejmowania decyzji selekcyjnych
   • Rozmowa kwalifikacyjna jako narzędzie selekcji - wady i zalety
   • Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych; sekwencje zdarzeń w standardowej rozmowie kwalifikacyjnej
   • Przygotowanie do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
   • Podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej przydatne w rozmowie kwalifikacyjnej ( techniki aktywnego słuchania; obserwacja języka ciała; rola pierwszego wrażenia itp.)
   • Analiza jakościowa i ilościowa danych z rozmowy kwalifikacyjnej

  8. Poznanie innych metod zbierania danych o kandydacie i oceny
   • Testy psychologiczne - przegląd dostępnej na rynku oferty
   • Centrum oceny i rozwoju ( Assessment Centre)

  9. Podsumowanie szkolenia

Inne informacje związane z rekrutacja i selekcja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |