Home > Studia I Stopnia > Praca Socjalna > Kielce > Praca socjalna - Kielce - Świętokrzyskie

Praca socjalna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Świętokrzyska Szkoła Wyższa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Praca socjalna - W ciągu tygodnia - Kielce - Świętokrzyskie

 • Szczegółowe informacje
  Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach  proponuje zdobycie atrakcyjnego zawodu kształcąc studentów  na kierunku
  PRACA SOCJALNA (studia stacjonarne i niestacjonarne) według najnowszych programów nauczania, zgodnych ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Świętokrzyska Szkoła Wyższa posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  Kształcenie na kierunku praca socjalna ma na celu profesjonalne przygotowanie kadr, na poziomie wyższym 
  zawodowym, do realizacji zadań systemu pomocy społecznej, jak również prowadzenia pracy socjalnej.  


  Nauka trwa 3 lata to jest 6 semestrów i  kończy się obroną pracy dyplomowej (studia I stopnia-licencjackie).

  Zjazdy na studiach zaocznych odbywają się co dwa tygodnie (piątek od godziny 15.00, sobota, niedziela).


  Absolwenci kierunku praca socjalna będą mogli podejmować pracę w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej, a także będą przygotowani do pracy z
  rodzinami zastępczymi, w placówakach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych i
  niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i
  przeciwdziałania bazrobociu, w ośrodkach wsparcia, placówkach dla bezdomnych itp., zakładach karnych oraz
  organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.


  Absolwent uzyskuje tytuł - licencjata.

  Absolwenci ŚSW mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach w kraju, prowadzących studia II stopnia.

Inne informacje związane z Praca Socjalna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |