Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie - ogólne > Poznań > PPM „Professional Purchasing Management” - Poznań - Wielkopolskie

PPM „Professional Purchasing Management”

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem MPM Productivity Management

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły PPM „Professional Purchasing Management” - W ciągu tygodnia - Poznań - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  PPM „Professional Purchasing Management”
    Rozumiejąc Państwa potrzeby ograniczenia czasu szkolenia do minimum oraz znając obecne uwarunkowania gospodarcze, proponujemy połączenie dwóch naszych modułów dotyczących zaopatrzenia – Operacyjne Zarządzanie Zakupami i Zarządzanie Zakupami Strategicznymi w jeden moduł 2-dniowy - Profesjonalne Zarządzanie Zakupami - podejście operacyjne i strategiczne, na którym omówimy wszystkie istotne aspekty z obu modułów. 

   

  Dla kogo dedykowane są poniższe szkolenia: zaopatrzenie, logistyka, zakupy.

   
  PPM - Profesjonalne Zarządzanie Zakupami- podejście operacyjne i strategiczne  
  Szkolenia z obszaru zakupów (Profesjonalne Zarządzanie Zakupami - podejście operacyjne i strategiczne) obejmują najważniejsze zagadnienia dotyczące zakupów zarówno operacyjnych - jako części zintegrowanego łańcucha dostaw jak i zakupów strategicznych (Procurement) – jako realizacji strategii firmy w zakupach wewnątrz i na zewnątrz firmy. Poruszane tematy omawiają zaopatrzenie, prawidłowe budowanie i zarządzanie zakupami jako integralną część całego przepływu materiałowego w firmie w taki sposób, aby uczestnik szkolenia mógł wynieść teoretyczną i praktyczną wiedzę z tematów Purchasing Management - zarządzanie zakupami. Szkolenia te, pozwolą Państwu wybrać  kluczowe aspekty zarządzania zakupami do wdrożeń lub usprawnień w Państwa firmach.
  Główne cele szkolenia:
  • Zdefiniowanie Zarządzania Zakupami w firmie, ich pozycjonowanie w procesie decyzyjnym i określenie wpływu i odpowiedzialności na wyniki firmy
  • Charakterystyka powiązań z powszechnie uznanymi systemami Zarządzania Jakością
  • Określenie zakresu przebiegu informacji w firmie, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania całego łańcucha dostaw
  • Zrozumienie roli planowania/prognozowania na poprawność realizowanych zakupów
  • Omówienie wpływu sformalizowanych procesów, procedur i instrukcji na efektywność zakupów
  • Wpływ zakupów na zarządzanie zapasami. Metody pomiarów i kontroli
  • Podkreślenie możliwości wpływu zakupów na jakość obsługi klienta
  • Zdefiniowanie roli selekcji i doboru Dostawców
  • Omówienie prawidłowości procesu ofertowego, kryteria wyboru ofert, negocjacji ofertowych
  • Wybór najlepszych strategii logistycznych (JIT, KANBAN, VMI/SMI)
  • Kontrakty. Negocjacje kontraktów i ich zapisy
  • Zarządzanie kontrolą kosztów
  • Wsparcie dla firmy przy korzystaniu z rozwiązań zewnętrznych, standaryzacji, optymalizacji  
    

  Na Państwa życzenie, przy zebraniu się grupy szkoleniowej możemy zorganizować s zkolenia z zarządzania zakupami, w wersji dedykowanej dla Państwa firmy; mogą one stanowić program podstawowy połączonych zakupów (operacyjnych i strategicznych), bądź mogą być przeprowadzone jako dwa osobne szkolenia. Zaopatrzenie (działy zakupów, aprowizacji itp) w zależności od podziału obowiązków może być zainteresowane poszczególnymi zagadnieniami tylko jednego z modułów lub obu - w przypadku połączenia w jednym dziale działań zarówno operacyjnych jak i strategicznych.

   
  PPO - Operacyjne Zarządzanie Zakupami  
   
  Szkolenia z zakupów operacyjnych. Główne tematy sesji: 
  • Zarządzanie Zakupami a tradycyjne „Zaopatrzenie” 
  • Wpływ Zarządzania Zakupami na decyzje strategiczne w firmie 
  • Podział na Zakupy Operacyjne i Taktyczne/Strategiczne 
  • Korelacja nowoczesnego Zarządzania Zakupami z powszechnie znanymi Systemami Zapewnienia Jakości / Zarządzania Jakością 
  • Wpływ Zarządzania Zakupami na zewnętrzne i wewnętrzne możliwości standaryzacji, konsolidacji, outsourcingu, partnerstwa i kooperacji 
  • Wpływ Zarządzania Zakupami na najważniejsze wskaźniki w firmie 
  • Prognozowanie i cykl planowania 
  • Parametryzowanie systemu (np. MRPII, ERP) i kontrola zmian 
  • Rodzaje i metody generowania zapotrzebowania 
  • Przebieg zakupów operacyjnych 
  • Zarządzanie Zapasami i ich optymalizacja 
  • Wskaźniki zakupów operacyjnych jako parametry miary ich efektywności 

  • Obowiązki kupców operacyjnych pod kątem współpracy z pozostałą częścią firmy

    
  PPS - Strategiczne Zarządzanie Zakupami
   
  Szkolenia z zakupów strategicznych.Główne tematy sesji:
  • Rola Procurement w Firmie i wsparcie dla realizacji Strategii / kierunku działań firmy 
  • Weryfikacja rynku. Wybór strategii działania dostosowanej do możliwości rynku 
  • Pre-selekcja, selekcja i wybór Dostawców 
  • Podział Dostawców. Strategia działania
  • Szczegółowy proces audytu Dostawcy 
  • Okresowa ocena Dostawcy. Wymagania firmy i norm Systemu zarządzania Jakością 
  • Przebieg procesu ofertowego 
  • Negocjacje 
  • Kontrakty. Negocjacje, reguły, kryteria akceptacji zapisów
  • Zarządzanie wdrażaniem najlepszych rozwiązań logistycznych 
  • Zarządzanie kosztami. Koncepcja Total Cost 
  • Specyfikacje produktowe 
  • Zarządzanie reklamacjami

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |