Podyplomowe Studia Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Projektami Unii Europejskiej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studia Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Projektami Unii Europejskiej - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Cele
  Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i usystematyzowanej wiedzy z zakresu rozwoju regionalnego, polityki regionalnej, programowania rozwoju regionalnego oraz funduszy strukturalnych UE, a także praktyczne przygotowanie Słuchaczy do skutecznego przygotowania projektów, pozyskiwania środków na ich realizację i zarządzania nimi, ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących w nowym okresie programowania 2007 -2013.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia skierowane są do tych wszystkich osób, które z racji pełnionych obowiązków lub planów zawodowych, pragną nauczyć się skutecznego pozyskiwania finansowania z funduszy europejskich. Słuchaczami mogą być absolwenci szkół wyższych z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata. Program skierowany jest w szczególności do: * absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych problematyką związaną z UE i prowadzeniem projektów; * pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji zajmujących się polityką regionalną; * lokalnych liderów; * pracowników organizacji pozarządowych; * pracowników instytucji doradczych; * przedsiębiorców i pracowników firm pragnących poznać lub pogłębić wiedzę na temat programów pomocowych UE; * innych osób zamierzających uzyskać kwalifikacje niezbędne do zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE. Wymagane dokumenty: * Podanie na druku WSAP; * Odpis dyplomu * Ksero dowodu osobistego (str. 2,3 i 6) lub dwustronnie * 2 zdjęcia * potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni
 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe Studia Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Projektami Unii Europejskiej

  Oferta programowa

  Program studiów obejmuje 250 godzin i składa się z następujących modułów tematycznych:

  MODUŁ I

  Wprowadzenie do tematyki Unii Europejskiej (instytucje UE, podstawy prawa europejskiego, finanse UE).

  MODUŁ II

  Europejska polityka regionalna (podstawy teoretyczne rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, reorientacja i ewolucja koncepcji europejskiej polityki regionalnej, cele, zasady i instrumenty polityki strukturalnej UE, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowych).

  MODUŁ III

  Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym w zmieniającym się otoczeniu (diagnozowanie potrzeb na szczeblu lokalnym i regionalnym, procesy dostosowawcze samorządu terytorialnego do zmieniającego się otoczenia, instrumenty zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym).

  MODUŁ IV

  Programowanie rozwoju regionalnego w Polsce (Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Podstawy Wsparcia Wspólnoty, realizacja programów operacyjnych 2004-2006, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Narodowa Strategia Spójności - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, programy operacyjne 2007-2013). „Dobre praktyki” w korzystaniu z Funduszy Strukturalnych przez Polskę w latach 2004-2006 i błędy, których należy unikać w przyszłości.

  MODUŁ V

  Sporządzanie wniosków o dofinansowanie projektu i zarządzanie cyklem projektu (metodyka zarządzania projektami – inicjowanie projektu, planowanie, partnerstwo z innymi podmiotami, realizacja, monitorowanie, zarządzanie zmianami w projekcie oraz zakończenie projektu; prawne podstawy zarządzania projektem - przetargi, zamówienia publiczne, kontrakty, elementy prawa cywilnego dotyczące umów, elementy prawa pracy, formy zabezpieczenia zobowiązań; finansowe aspekty zarządzania projektem – podstawy rachunkowości zarządczej i budżetowania projektów, rachunek opłacalności i analiza finansowa projektów; kompetencje i rola menedżera projektu; informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektami, przygotowanie fiszki projektowej, wypełnianie wniosku o dofinansowani projektu ze źródeł zewnętrznych).

  Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów - umożliwiających zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie metod i technik zarządzania projektami.
  Kadra

  Kadrę dydaktyczną tworzą nauczyciele akademiccy z Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz Uniwersytetu w Białymstoku, trenerzy Krajowego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku, a także wybitni eksperci - praktycy posiadający duże doświadczenie w zakresie zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

  Czas trwania Studiów - 2 semestry

  Zapewniamy:

      * materiały dydaktyczne i pomoce naukowe w wersji elektronicznej i tradycyjnej
      * bezpłatny dostęp do Internetu, programu Legali
      * zasoby biblioteki Uczelni
      * stały i bezpośredni kontakt Biura Obsługi Studiów Podyplomowych ze Słuchaczami po przez            pocztę elektroniczną i stronę internetową


Inne informacje związane z Kierowanie Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |