Home > Podyplomowe > Zarządzanie Międzynarodowe > Zaoczne > Gdańsk > Podyplomowe Studia Menedżerskie "Efektywny Biznes w Rosji" - Gdańsk - Pomorskie

Podyplomowe Studia Menedżerskie "Efektywny Biznes w Rosji" - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerow

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studia Menedżerskie "Efektywny Biznes w Rosji" - Zaoczne - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  * Poznają gospodarkę Rosji;
  * Lepiej zrozumieją system polityczny i jego wpływ na biznes;
  * Poznają specyfikę kulturową partnerów biznesowych;
  * Poznają skuteczne metody budowania relacji z klientami i partnerami biznesowymi;
  * Poznają praktyczne aspekty robienia interesów w Rosji;
  * Poszerzą znajomość biznesowego języka rosyjskiego.
 • Praktyki
  Studia prowadzone są przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym (Rosja).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia skierowane są do menedżerów i innych osób odpowiedzialnych za działalność biznesową na rynku rosyjskim.
 • Szczegółowe informacje
  Program PSM "Efektywny Biznes w Rosji" obejmuje rozwój kompetencji w 4 zakresach:

  1/ Wiedza o Rosji   – uwarunkowania historyczne, polityczne i kulturowe mające wpływ na funkcjonowanie biznesu w Rosji.
  2/ Wiedza o prowadzeniu biznesu w Rosji - systemy gospodarcze, uwarunkowania prawne, infrastruktura biznesowa.
  3/ Umiejętności interpersonalne – zwłaszcza skuteczna komunikacja i negocjacje
  z uwzględnieniem kontekstu kulturowego.
  4/ Język rosyjski w biznesie -  poznanie nowego rosyjskiego języka biznesowego.
  Studia prowadzone są w znacznej części zgodnie z metodą ABL (Activity Based Learning) – warsztatu partycypacyjnego. Uczestnicy, doskonaląc określone umiejętności, pracują na przypadkach z pracy własnej oraz realnych przykładach, przedstawiają swoje rozwiązania na forum grupy, wspólnie znajdują rozwiązania. Na zajęciach stosowane są aktywne metody:  tzw. burza mózgów, praca w grupach, debata, omawianie „case study”, etc.

  Zajęcia praktyczne uzupełnione są podstawą teoretyczną wykładaną przez specjalistów z dziedziny prawa, administracji, historii i gospodarki Federacji Rosyjskiej oraz możliwością spotkań i dyskusji z praktykami – ciekawymi postaciami administracji oraz biznesu.

  MODUŁ I  
  UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I POLITYCZNE BIZNESU W ROSJI


  Czas trwania: 1 dzień

  Liczba godzin: 10

  1.     Historia Rosji i stosunki rosyjsko-polskie;
  2.     System polityczny Rosji;
  3.     Partie polityczne współczesnej Rosji;
  4.     Wpływ historii i polityki na prowadzenie biznesu.

  MODUŁ II
  MAKROEKONOMICZNE ASPEKTY PROWADZENIA BIZNESU W ROSJI


  Czas trwania: 2 dni

  Liczba godzin: 20

  1.     System gospodarczy Rosji;
  2.     Transformacja gospodarki Rosji;
  3.     Rynki konsumpcyjne i inwestycyjne w Rosji;
  4.     Uwarunkowania makroekonomiczne sytuacji przedsiębiorstw;
  5.     Sytuacja rynkowa z uwzględnieniem dynamiki poszczególnych branż;
  6.     Wpływ kryzysu na sytuację rynkową poszczególnych krajów i branż;
  7.     Infrastruktura biznesowa: logistyka, usługi biznesowe itp.

  MODUŁ III
  PRAWNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ROSJI

  Czas trwania: 2,5 dnia
  Liczba godzin: 25

  1.     Rosyjski system prawny;
  2.     Rosyjskie prawo gospodarcze;
  3.     System podatkowy;
  4.     Kontrola wymiany zagranicznej i prawo celne;
  5.     Prawo kontraktów;
  6.     Elementy prawa pracy;
  7.     Specjalny status Obwodu Kaliningradzkiego.

  MODUŁ IV
  UWARUNKOWANIA KULTUROWE BIZNESU W ROSJI

  Czas trwania: 4 dni
  Liczba godzin: 40

  1.     Różnice kulturowe w biznesie;
  2.     Wpływ kultury na funkcjonowanie biznesu: wzorce zachowań, procesy decyzyjne, styl negocjacji;
  3.     Aspekty kulturowe prowadzeniu biznesu w Rosji;
  • kultura Rosji (sztuka, literatura, religia)
  • naród rosyjski, język, obyczaje, styl życia
  • kuchnia narodowa
  4.    Rosyjski charakter i mentalność;
  • mentalność Rosjan a mentalność Polaków
  • budowanie relacji biznesowych – na co zwracać uwagę
  • (specyfika nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych)
  5.    Rosyjski savoir-vivre;
  • organizacja spotkania służbowego
  • relacje nieformalne
  6.   Negocjacje i rozwiązywanie problemów w relacjach biznesowych;
  • umiejętność prowadzenia negocjacji z partnerem rosyjskim
  • czy warto współpracować z partnerem rosyjskim
  MODUŁ V
  PRAKTYCZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI NA RYNKU ROSYJSKIM

  Czas trwania: 4 dni
  Liczba godzin: 40

  1.    Zabezpieczanie interesów eksporterów – podstawowe warunki kontraktowe;
  • rozliczenia, terminy i warunki dostaw, reklamacje
  • systemy bonusowe
  • certyfikacja i bezpieczeństwo transakcji
  2.     Budowanie systemu dystrybucji na rynku rosyjskim;
  3.     Przedstawicielstwa, oddziały, własne firmy – uwarunkowania prawne i organizacyjne;

  4.     Inwestycje biznesowe  proradzieckich Rosji;
  • ogólny klimat inwestycyjny
  • uwarunkowania prawne
  • analiza ryzyk
  5.     Spotkania z praktykami biznesu z różnych branż;

  MODUŁ VI
  JĘZYK ROSYJSKI W BIZNESIE

  Czas trwania: 4,5 dnia
  Liczba godzin: 45

Inne informacje związane z Zarządzanie Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |