Pływanie - Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża J.P. II w Białej Podlaskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Pływanie - Kurs Instruktorów Rekreacji Ruchowej - Zaoczne - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Cel organizacji kursu:
  Przygotowanie kadr do realizacji programu nauczania pływania wraz z elementami pływania korekcyjnego.

  Cele szkolenia:
  - zapoznanie uczestników kursu z podstawowym nazewnictwem wykorzystywanym w procesie nauczania pływania,
  - prezentacja podstawowych ogniw łańcucha skutecznego działania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na diagnozę
    osobniczą oraz programowanie i realizację przyjętych celów,
  - przyswojenie przez uczestników szkolenia podstawowych metod, zasad oraz form pracy dydaktycznej    
    funkcjonujących w teorii i metodyce rekreacji ruchowej,
  - opanowanie umiejętności organizowania i prowadzenia pływackich imprez sportowych,
  - zapoznanie się z przepisami obowiązującymi na zawodach pływackich oraz umiejętności ich interpretacji,
  - praktyczne opanowanie zasobu gier i zabaw ruchowych wykorzystywanych w trakcie nauczania techniki pływania,
  - opanowanie szerokiego wachlarza ćwiczeń determinujących kształcenie podstawowych zdolności motorycznych
    oraz ukierunkowanych umiejętności pływackich,
  - samodoskonalenie sprawności fizycznej oraz umiejętności pływackich umożliwiających demonstrowanie techniki
    pływania.

  Wykładowcy:
  Zajęcia na kursie prowadzą pracownicy wyższych uczelni o profilu sportowym oraz doświadczeni
  instruktorzy pływania.

  Warunki uczestnictwa:
  - ukończone 18 lat i ukończona, co najmniej szkoła średnia,
  - dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zawodu instruktora,
  - złożenie podania wraz z wymaganymi dokumentami
  - opłacenie należności za koszty uczestnictwa w kursie.

  Egzaminy końcowe:
  1.Aktywny udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
  2.Wykazanie się teoretyczną i praktyczną znajomością przedmiotu.
  3.Znajomość systematyki ćwiczeń i metodyki ich nauczania.
  4.Zaliczenie sprawdzianów teoretycznych i praktycznych.
  5.Pozytywna ocena z egzaminu końcowego.

Inne informacje związane z wychowanie fizyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |