Home > Kursy i Szkolenia > Podatki Inne > Dzienne > Warszawa > Orzecznictwo ETS i sądów administracyjnych w zakresie VAT i CIT - Warszawa - Mazowieckie

Orzecznictwo ETS i sądów administracyjnych w zakresie VAT i CIT - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Orzecznictwo ETS i sądów administracyjnych w zakresie VAT i CIT - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program:
  Dzień 1:

  1.        Najnowsze orzeczenia ETS oraz sprawy oczekujące na rozstrzygnięcie ze szczególnym uwzględnieniem spraw oczekujących dotyczących Polski.

  [C-371/07, Danfoss, C-244/08Komisja vs Włochy, C-29/09 SKF, C-228/09 i C-49/09 Komisja vs Polska (dwie sprawy), C-222/09 Kronospan Mielec, C-188/09 Profaktor]

  2.    Opodatkowanie świadczeń złożonych (m.in. na tle orzeczeń w sprawach CPP, Tellmer, Levob).

  3.    Działanie w dobrej wierze jako element kształtujący konsekwencje podatkowe  (na tle m.in. orzeczeń w sprawach Teleos, Netto Supermarkt, Halifax).

  4.    Opodatkowanie zaliczek i zadatków (na tle m.in. orzeczeń w sprawach Societe Thermale..., BUPA Hospitals).

  5.        Zakres zwolnienia dla usług pocztowych na kanwie orzeczenia C-357/07 TNT Post UK:
   
  a)    omówienie zakresu zwolnienia dla usług pocztowych w Dyrektywie VAT oraz przepisach krajowych,
  b)    relacje między Dyrektywą VAT a Dyrektywą Pocztową,
  c)    jaki jest wpływ regulacji rynku usług pocztowych na zakres opodatkowania VAT,
  d)    co oznacza termin operator usługi powszechnej i jakie ma znaczenie dla opodatkowania VAT.

  Dzień 2:

  1.    Przychody podatkowe:

  a)    ogólna definicja przychodu podatkowego oraz moment jego powstania – zasady wynikające z art. 12 updop.,
  b)    premia pieniężna w wyroku WSA w Bydgoszczy z 6 stycznia 2009 r. (I SA/Bd 744/08) – charakterystyka i ocena funkcji pełnionych przez premię pieniężną w transakcji sprzedaży,
  c)    kwalifikacja premii pieniężnej jako przychodu podatkowego – wątpliwości w ww. zakresie w kontekście świadczenia usług przez strony umowy,
  d)    moment powstania przychodu z tytułu premii pieniężnej.

  2.    Koszty uzyskania przychodów:

  a)    ogólna definicja kosztów uzyskania przychodów – art. 15 ust. 1 updop oraz jego relacja z katalogiem negatywnym wyjątków z art. 16 ust. 1 updop.,
  b)    próba zdefiniowania pojęcia „przysporzenia majątkowego” i związana z tym kwalifikacja wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego jako kosztów uzyskania przychodów – analiza wyroku WSA w Olsztynie z 10 grudnia 2008 r. (I SA/Ol 504/08),
  c)    charakterystyka potencjalnych wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce,
  d)    analiza treści art. 16 ust. 1 pkt 25b i definicja pojęcia „nieściągalności wierzytelności” w świetle wyroku NSA z 16 grudnia 2008 r. (II FSK 173/08),
  e)    pojecie „kapitalizacji odsetek” i związane z tym wątpliwości w zakresie rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów,
  f)    moment zaliczenia skapitalizowanych odsetek do kosztów uzyskania przychodu – orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wyroku WSA w Warszawie z 25 listopada 2008 r. (III SA/Wa 1594/08),
  g)    kwalifikacja wydatków na związki zawodowe jako kosztów uzyskania przychodów – wyrok NSA z 28 sierpnia 2009 r. (II FSK 517/08),
  h)    odsetki od pożyczki bankowej jako koszty uzyskania przychodów – wyrok NSA z 10 czerwca 2009 r. (II FSK 234/08) – analiza zagadnienia w konfrontacji z orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie pożyczek udzielanych spółce przez własnego udziałowca.

  3.    Różnice kursowe:

  a)    pojecie różnic kursowych – art. 15a updop i związane z jego brzmieniem wątpliwości na gruncie praktycznym,
  b)    wyroki WSA w Gdańsku z 17 lipca 2009 r. (I SA/Gd340/09, I SA/Gd 339/09, I SA/Gd 338/09) – analiza stanu faktycznego i uzasadnienia prawnego wyroków.

  4.    Pobór podatku u źródła:

  a)    ogólne zasady poboru podatku u źródła i katalog przedmiotów opodatkowania – art. 21 updop.,
  b)    wyrok WSA w Warszawie z 26 maja 2009 r. (III SA/Wa 3364/08) - analiza uzasadnienia wyroku ze szczególnym uwzględnieniem relacji przepisów updop do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  c)    definicja należności licencyjnych na gruncie uzasadnienia wyroku WSA,
  d)    konsekwencje wyroku WSA dla powstawania obowiązku podatkowego w zakresie opodatkowania należności licencyjnych.

Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |