Ochrona Danych Osobowych Dla Pracowników Działów Personalnych - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prestige Europejskie Centrum Kształcenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ochrona Danych Osobowych Dla Pracowników Działów Personalnych - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Mikołów - Śląskie

 • Cele
  Celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie problematyki ochrony danych osobowych oraz wyposażenie ich w umiejętności pozwalające na zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, w tym danych należących do kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników. Szkolenie przygotowane jest w oparciu o najnowsze rozwiązania legislacyjne, literaturę przedmiotu, orzecznictwo sądowe, opinie, stanowiska i decyzje GIODO oraz doświadczenia w zakresie wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach o zróżnicowanym charakterze. Szczególny nacisk zostanie położony na przestrzeganie standardów ochrony danych osobowych w procesie przetwarzania danych „pracowniczych”.
 • Profil słuchacza / wymogi
  * pracownicy działów kadr, płac i komórek personalnych
  * pracownicy działów socjalnych, członkowie komisji socjalnych
  * pozostałe osoby zajmujące się obsługą pracowników
  * kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie zespołami ludzkimi
  * wszystkie osoby mające dostęp do danych „pracowniczych”
  * osoby zainteresowane problematyką przetwarzania danych „pracowniczych”
 • Szczegółowe informacje
  Liczba godzin dydaktycznych: 14

  Na szkolenie zapraszamy do nowo otwartego, nowoczesnego ***Hotelu położonego w centrum Mikołowa. Profesjonalna, klimatyzowana sala konferencyjna, eleganckie wnętrza oraz fachowa i życzliwa obsługa hotelowa zapewnią Państwu pełen komfort nauki.

  Program szkolenia:
  1. Wstęp
  • Ochrona danych osobowych w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym
  2. Ochrona danych osobowych – zagadnienia ogólne
  • Pojęcie danych osobowych
  • Dane zwykłe a dane wrażliwe
  • Zbiór danych osobowych
  • Pojęcie przetwarzania danych osobowych
  • Zakres przedmiotowy ochrony – jakie dane podlegają ochronie
  • Zakres podmiotowy ochrony:
   • kto jest objęty ochroną,
   • które podmioty są zobligowane do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
   • kim jest odbiorca danych osobowych

  • Pojęcie administratora danych osobowych – kto pełni rolę administratora danych osobowych
  • Obowiązki administratora danych osobowych
  • Rejestracja zbioru danych osobowych (wyłączenia w tym zakresie)
  3. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy
  • Zasady przetwarzania danych osobowych – ogólna charakterystyka
  • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych
  • Znaczenie art. 22(1) Kodeksu pracy w procesie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy
  • Klauzula zgody (prawidłowa formuła, zakres zgody)
  • Prawne uwarunkowania przechowywania danych osobowych kandydatów do pracy
  • Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy do celów innych niż rekrutacja i selekcja
  • Udostępnianie osobom trzecim danych osobowych kandydatów do pracy
  4. Przetwarzanie danych osobowych pracowników i osób współpracujących
  • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych
  • Znaczenie art. 22(1) Kodeksu pracy w procesie pozyskiwania danych osobowych od pracowników
  • Zgoda jako przesłanka legalności przetwarzania danych osobowych – czy i jakie znaczenie ma w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników
  • Prawne uwarunkowania przechowywania danych osobowych pracowników i osób współpracujących; prowadzenie dokumentacji osobowej pracownika a ochrona jego danych osobowych
  • Pozyskiwanie danych osobowych pracowników a kontrola w miejscu pracy
   (NOWOŚĆ !!!)
  • Przetwarzanie danych osobowych pracowników i osób współpracujących do celów niezwiązanych z zatrudnieniem
  • Udostępnianie danych osobowych pracowników i osób współpracujących podmiotom uprawnionym ex lege
  • Udostępnianie danych osobowych pracowników i osób współpracujących innym podmiotom
  5. Obowiązek zabezpieczania danych osobowych
  • Analiza zagrożeń związanych z ochroną danych kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników
  • Zakres podmiotowy obowiązku zabezpieczania danych osobowych – kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych osobowych
  • Obowiązek stosowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych – jak powinna wyglądać treść upoważnienia oraz jakie informacje powinna zawierać ewidencja
  • Analiza środków technicznych i organizacyjnych, jakie należy stosować na poszczególnych poziomach bezpieczeństwa
  • Obowiązek tworzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym
  6. Odpowiedzialność z tytułu niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych
  • Kompetencje kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Odpowiedzialność karno-administracyjna osób przetwarzających dane osobowe
  • Odpowiedzialność cywilna (m.in. w związku z naruszeniem dóbr osobistych osób, których dane są przetwarzane)
  • Odpowiedzialność pracodawcy i osób działających w jego imieniu – wnioski końcowe
  Narzędzia szkolenia
  • prezentacja PP
  • interaktywny wykład
  • dyskusja
  • analiza przypadków
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe

Inne informacje związane z administracja personelem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |