Obrót wyrobami akcyzowymi po zmianie przepisów od 01.01.2016 r

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Obrót wyrobami akcyzowymi po zmianie przepisów od 01.01.2016 r - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Obrót wyrobami akcyzowymi po zmianie przepisów od 01.01.2016 r.

  Od 1.01.2016 obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Proponujemy Państwu szkolenie, na którym kompleksowo przedstawimy i przeanalizujemy zmiany oraz podpowiemy, w jaki sposób przygotować i dostosować się do nich.

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników firm, które uczestniczą w obrocie akcyzowym z zagranicą, zarówno na poziomie UE jak i poza nią. W szczególności szkolenie będzie przydatne dla osób z działu księgowości , logistyki oraz specjalistów z zakresu handlu zagranicznego.

  Celem szkolenia jest:
  • przybliżenie zmian w dziedzinie obrotu wyrobami akcyzowymi,
  • naszkicowanie związanych z tym koncepcji deregulacji i znoszenia barier biurokratycznych,
  • omówienie nowego podejścia do obrotu suszem tytoniowym,
  • zmiany w zakresie działalności składów podatkowych i instytucji pokrewnych,
  • usystematyzowanie kwestii związanych z prowadzeniem ewidencji, ksiąg, protokołów wymaganych na mocy przepisów akcyzowych.

  Korzyści dla uczestników:
  • pozyskanie świadomości w dziedzinie nowych obowiązków podatkowych,
  • przygotowanie się do zmian przepisów,
  • projektowanie zadań biznesowych w kontekście zapowiedzi kolejnych udogodnień,
  • poprawne definiowanie wszelkich ułatwień i uproszczeń oraz ich dostępność,
  • zdolność kreowania nowych rozwiązań logistycznych.

  Program szkolenia :
  1. Zmiany w zakresie suszu tytoniowego:
   • nowa definicja PPT,
   • zakres czynności podlegającej podatkowi akcyzowemu (wyłączeniu składu podatkowego nie przetwarzającego suszu),
   • nowy obowiązek rejestracji pośredniczącego podmiotu tytoniowego,
   • kryteria ustawowe dla w/w podmiotu (niekaralność i wymóg składania zabezpieczenia akcyzowego),
   • sposób prezentacji podmiotu zagranicznego prowadzącego w kraju obrót suszem tytoniowego,
   • warunki składania zabezpieczenia akcyzowego (jego rodzaje – zabezpieczenie generalne lub ryczałtowe, formy i wysokość),
   • przepisy przejściowe.
  2. Zmiany w dziedzinie opodatkowania wyrobów gazowych:
   • inny moment opodatkowania dostaw podlegającej akcyzie,
   • nowy sposób rozliczenia podatkowego przez zakład energochłonny,
   • definicja systemów ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej,
   • możliwość korekty dostaw  gazu podlegającego zwolnieniu od akcyzy.
  3. Zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych:
   • definicja systemów ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej,
   • nowy sposób rozliczenia podatkowego przez zakład energochłonny.
  4. Nowe podejście do procedury zawieszonego poboru akcyzy:
   • objęcie tym trybem wyrobów podlegającej 0% stawce akcyzy,
   • alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy jego definicja i zadania oraz dystrybucja,
   • nowy sposób obciążania i zwalniania  zabezpieczenia  akcyzowego – OSOZ2,
   • nowe rozwiązania w zakresie składów podatkowych,
   • możliwość łącznego składania wyrobów akcyzowych i innych produktów,
   • nowe limity dla składów podatkowych magazynowych,
   • zasady prowadzenia składów podatkowych magazynowych przez operatora logistycznego,
   • urzędowe sprawdzenia i zatwierdzanie akt weryfikacyjnych przed wydaniem zezwolenia,
   • zmiana danych dot. składu podatkowego (urzędowe sprawdzenie i terminy),
   • zniesienie obowiązku zawiadamiania o podejmowaniu lub zawieszeniu działalności składu na okres dłużysz niż 3 miesiące.
  5. Nowości dla zarejestrowanego odbiorcy, zarejestrowanego nadawcy, podmiotu pośredniczącego, wyprowadzającego wyroby z cudzego składu podatkowego, przedstawiciela podatkowego:
   • urzędowe sprawdzenia i zatwierdzanie akt weryfikacyjnych przed wydaniem zezwolenia,
   • tryb zmiany danych dotyczących uzyskanych przywilejów.

  6. Rozliczanie wyrobów energetycznych objętych obniżona stawką na nowych zasadach:
   • nowe zasady stosowania stawki obniżonej 0% na wyroby energetyczne,
   • wykorzystanie dokumentu przy dostawach ze składu podatkowego,
   • stawka za ubytki wyrobów objętych 0% stawką podatku.
  7. Rozliczanie banderol:
   • nowe terminy na zwrot niewykorzystanych lub uszkodzonych banderol,
   • nowe terminy na zwrot niewykorzystanych banderol w sytuacji ich wymiany,
   • wydłużenie terminu na wycofanie produktów po zmianie banderol,
   • wydłużenie ważności banderol spirytusowych i winiarskich.
  8. Nowe obowiązki ewidencyjne:
   • nowa systematyka przepisów – odrębny dział Via ustawy,
   • zasady prowadzenia ewidencji, ksiąg, protokołów.
  9. Pozostałe zmiany:
   • potwierdzanie zapłaty akcyzy na fakturze,
   • wybór organu podatkowego w zakresie rozliczania podatku akcyzowego:
    • nowe możliwości ustalania właściwości miejscowej,
    • wybór właściwego organu,
    • przesłanki do ponownego wyboru po 12 miesiącach,
   • nowe zasady przy wyprowadzeniach wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego:
    • zniesienie wymogu powiadamiania organów celnych,
    • zniesienie obowiązku wysyłania deklaracji podatkowych,
   • nowe podejście do dokumentu dostawy:
    • nowy wzór,
    • możliwość zastąpienia przez dokument handlowy,
    • wykorzystanie w obrocie paliwami,
   • zmiana w podejściu do opodatkowania dostaw energii elektrycznej dostarczanej na podstawie faktur prognozowanych,
   • zmiana sposobu rozliczania akcyzy w imporcie paliw dostarczanych do składu podatkowego przy użyciu rurociągu,
   • przepisy przejściowe.
  10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Inne informacje związane z prawo finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |