Fuzje, Przejęcia i Alianse Strategiczne Przedsiębiorstw - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Eurofinance Training

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Fuzje, Przejęcia i Alianse Strategiczne Przedsiębiorstw - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  :: PODCZAS SEMINARIUM PRZEDSTAWIMY M.IN.: ::
  Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
  • jak z powodzeniem przeprowadzić transakcje
  • najbardziej spektakularne sukcesy i porażki w zakresie fuzji oraz przejęć w ostatnim czasie
  • najnowsze zmiany w zakresie rachunkowości
  • w jaki sposób osiągnąć maksymalny efekt synergii
  • jakie są perspektywy fuzji i przejęć na polskim i międzynarodowym rynku

  PIERWSZY DZIEŃ
  8 00 - 17 15

  1. CZY FUZJI I PRZEJĘĆ NALEŻY SIĘ OBAWIAĆ? W JAKICH SYTUACJACH TRANSAKCJE FUZJI LUB PRZEJĘĆ SĄ OPŁACALNE?
  • funkcjonowanie rynku kontroli przedsiębiorstw
  • rodzaje transakcji fuzji i przejęć oraz pokrewnych
  • proces fuzji lub przejęcia i jego miejsce w strategii firmy
  • fuzje „strategiczne” i „finansowe”
  CASE STUDY – VISTULA GROUP (opis transakcji, analiza rozliczenia, podsumowanie)

  2. MOTYWY FUZJI I PRZEJĘĆ
  • cele i motywy fuzji i przejęć; krytyczna analiza motywów fuzji i przejęć; kryteria wyboru celu transakcji
  3. ANALIZA PRZEDINWESTYCYJNA (DUE DILIGENCE) – NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ?
  • czemu służy profesjonalne due diligence?
  • cele, zadania, wykonawcy due diligence
  • rodzaje, zakres analizy
  CASE STUDY – DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

  4. METODY WYCENY WARTOŚCI W PROCESACH FUZJI I PRZEJĘĆ – WPROWADZENIE, OPŁACENIE I FINANSOWANIE TRANSAKCJI
  • formy płatności w różnych typach transakcji
  • uwarunkowania, zalety/wady oraz ryzyko/korzyści różnych form płatności
  • płatności ratalne i uwarunkowane
  • źródła środków – kapitał własny i obcy
  • koszty transakcji i ich optymalizacja
  5. CHARAKTERYSTYKA I PRZEBIEG TRANSAKCJI TYPU LBO/MBO
  • transakcje MBO oraz LBO w Polsce
  • wybór celów dla LBO/MBO w kontekście możliwości i ryzyka
  • procedura LBO/MBO
  • refinansowanie i spłata zadłużenia
  • metody zwiększenia wartości i ich realność
  • rezultaty transakcji typu LBO/MBO
  • czynniki ryzyka i przeszkody formalne
  • kontrowersje wokół LBO/MBO
  • czynniki sukcesu - CASE STUDY
  6. NEGOCJACJE – CZY WIESZ JAK ZYSKAĆ WIĘCEJ?
  • założenia, przebieg, błędy i nieetyczne techniki negocjacyjne
  7. ZARZĄDZANIE POAKWIZYCYJNE
  • pomysł” na rozwój; problemy kadry menedżerskiej; ewentualne zbycie inwestycji; nadzór właścicielski
  8. INWESTOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWA W TRUDNEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ
  • korzyści z transakcji
  • czynniki ryzyka i sposoby ich redukcji
  9. ASPEKTY RACHUNKOWE TRANSAKCJI FUZJI I PRZEJĘĆ

  DRUGI DZIEŃ
  8 45 - 17 15

  1. REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE FUZJI I PRZEJĘĆ – NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ? JAKI TYP TRANSAKCJI WYBRAĆ? 
  • fuzje i przejęcia spółek  – charakterystyka
  • inne formy koncentracji przedsiębiorców (holding, konsorcjum)
  • fuzje spółek – rodzaje i tryby
  • przejęcia spółek i ich odmiany (share deal vs. asset deal)
  • regulacje prawne dotyczące transakcji M&A – przepisy polskie i Unii Europejskiej
  • jak wybrać optymalną formę transakcji M&A?
  2. FUZJE SPÓŁEK HANDLOWYCH – JAK DZIAŁAĆ ZGODNIE Z REGULACJAMI KSH?
  • łączenia się spółek w świetle KSH
  • dyrektywy Unii Europejskiej i ich implementacja do KSH
  • rodzaje połączeń - inkorporacja i unia spółek
  • trzy fazy połączenia – menedżerska, właścicielska, rejestracyjna
  • kluczowe działania prawne w toku procesu fuzji
  • specyfika łączenia się spółek publicznych
  • specyfika transgranicznych fuzji spółek
  3. SKUTKI PRAWNE POŁĄCZENIA SPÓŁEK – O CZYM NIE POWINNIŚMY, A O CZYM NIE MOŻEMY ZAPOMINAĆ? KONSEKWENCJE PRAWNE
  • wymagane zezwolenia administracyjno-prawne
  • podjęcie uchwał łączeniowych i ich zawartość
  • podstawy zaskarżenia połączenia
  • faza rejestracyjna połączenia
  • uproszczona procedura łączeniowa
  • skutki prawne przejęcia w sferze stosunków majątkowych
  • zakres przejęcia praw i obowiązków w przypadku łączenia się spółek
  • sytuacja prawna wierzycieli i wspólników (akcjonariuszy) spółek łączących się
  • zasada zachowania praw nabytych
  • łączenie się spółek a jednostkowe stosunki pracy
  CASE STUDY – NAJWIĘKSZE FUZJE OSTATNICH LAT

  4. PRACOWNICY A FUZJE – ZWALNIAĆ CZY ZATRUDNIAĆ?
  • restrukturyzacja zatrudnienia; proces restrukturyzacji; sytuacja prawna pracowników w przypadku fuzji i przejęć; rekonwersja zawodowa pracowników
  • wewnątrzzakładowe prawo pracy; układy zbiorowe pracy; porozumienia zbiorowe
  • usprawnienia związków zawodowych; zakres ochrony zbiorowych praw pracowniczych w przypadku transferu; tryb zawierania porozumień z reprezentacją pracowników
  • pozyskiwanie związków zawodowych i pracowników dla procesu fuzji; zakres informacji; konsultacje z przedstawicielami pracownikó
  5. WROGIE PRZEJĘCIA – NA CZYM POLEGAJĄ I JAK SIĘ PRZED NIMI BRONIĆ?
  PRZEJĘCIE SPÓŁKI AKCYJNEJ NIEPUBLICZNEJ „KROK PO KROKU” – SZANSE
  I ZAGROŻENIA, RYZYKA PRAWNE (NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ UWZGLĘDNIAJĄC „SPEKTAKULARNE PORAŻKI” – CASE STUDY

  ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁEK „KROK PO KROKU” – SZANSE I ZAGROŻENIA, RYZYKA PRAWNE (NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ UWZGLĘDNIAJĄC „SPEKTAKULARNE PORAŻKI” – CASE STUDY

Inne informacje związane z prawo finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |