Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016 roku

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016 roku - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe
  oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016 roku  Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką celną, specjalistów ds. celnych, pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych.

  Kameralna grupa szkoleniowa sprzyja swobodnej wymianie poglądów, pozwala na zadawanie pytań i wyjaśnianie wątpliwości a także przedstawianie przez słuchaczy przykładów i problemów z własnej praktyki, do przeanalizowania w trakcie zajęć.

  Celem szkolenia jest przedstawienie regulacji prawnych w ujęciu praktycznym, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach, co umożliwi uczestnikom szkolenia przygotowanie się do zmian.

  Program szkolenia :

  Dzień I

  Praktyczne zastosowanie przepisów Prawa celnego oraz zasad obrotu towarowego w ramach Wspólnoty

  1. Procedury i przeznaczenia celne - zastosowanie:
   • warunki zastosowania gospodarczych procedur celnych,
   • procedury zawieszające i ich zakończenie,
   • korzystanie z procedury uproszczonej, ze szczególnym uwzględnieniem procedury uproszczonej w miejscu,
   • wartość celna towaru, zasady ustalania wartości celnej, rodzaje kosztów wliczanych do wartości celnej lub wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem VAT,
   • pojęcie długu celnego i dłużnika, dłużnicy solidarni, uiszczenie długu celnego, stosowanie zabezpieczenia majątkowego, zwolnienia z obowiązku składania zabezpieczenia.

  2. Stosowanie zwolnień z należności celnych przywozowych:
   • katalog zwolnień celnych,
   • warunki stosowania zwolnień celnych,
   • dozór celny po zastosowaniu zwolnienia z należności celnych.

  3. Ustalanie pochodzenia towaru, dokumentowanie pochodzenia towarów i zasady stosowania stawek celnych:
   • uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej i jej stosowanie na obszarze celnym   Wspólnoty,
   • Wiążąca Informacja o Pochodzeniu Towaru,
   • preferencyjne stawki celne,
   • dowody pochodzenia.

  4. Rodzaje stawek celnych i zasady ich stosowania. System TARIC i ISZTAR.

  5. Pozataryfowe ograniczenia w obrocie między wspólnotą a państwami trzecimi.

  6. Proponowane zmiany w zakresie prawa celnego.

  7. Pytania, problemy, konsultacje.


  Dzień II

  Zasady obrotu towarowego w ramach Wspólnoty. Podatek od towarów i usług w obrocie międzynarodowym.


  1. Wewnątrzwspólnotowy obrót towarami:
   • zasady dokonywania obrotu,
   • dostawa towarów i ich nabycie, dokumentowanie dla potrzeb podatku VAT,
   • transakcje trójstronne,
   • poświadczanie wspólnotowego statusu towarów, stosowanie arkusza INF 4.
   • zasady stosowania sprzedaży wysyłkowej,
   • podatki pośrednie w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami.

  2. INTRASTAT – obowiązek podmiotów dokonujących obrotu wewnątrzwspólnotowego:
   • wyjątki od zasady powszechności składania deklaracji,
   • zasady wypełniania i składania deklaracji częściowych i jednorazowych,
   • stosowanie korekty deklaracji,
   • odpowiedzialność podmiotów związana ze stosowaniem Intrastatu,
   • najczęściej występujące błędy w deklaracjach.

  3. Podatnik VAT:
   • kto jest podatnikiem VAT,
   • rejestracja  VAT – UE – kiedy należy się zarejestrować,
   • euronip i baza VIES.

  4. Dostawa towarów – zagadnienia ogólne.

  5. Składy konsygnacyjne.

  6. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów.

  7. Eksport a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
   • pojęcie eksportu,
   • pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

  8. Wewnątrzwspónotowa dostawa towarów:
   • miejsce świadczenia,
   • obowiązek podatkowy,
   • podstawa opodatkowania,
   • kiedy stawka VAT 0%, kiedy stawki krajowe?
   • obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.
  9. Dokumentowanie faktu zrealizowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.

  10. Eksport towarów:
   • obowiązek podatkowy,
   • podstawa opodatkowania,
   • zasady stosowania stawki 0%,
   • dokumentowanie eksportu,
   • obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze.
  11. Sprzedaż wysyłkowa:
   • sprzedaż wysyłkowa na terytorium Unii Europejskiej,
   • sprzedaż wysyłkowa poza terytorium Unii Europejskiej.

  12. Import a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

  13. Transakcje trójstronne. Zasady ich dokonywania.

  14. Transport towarów w obrocie międzynarodowym:
   • transport na terenie Unii Europejskiej,
   • transport poza i z obszaru  wspólnoty.

  15. Zmiany ustawy o podatku VAT.

  16. Podsumowanie, pytania, dyskusja, konsultacje.


  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Inne informacje związane z prawo finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |