Nowelizacja Ustawy o Rachunkowości - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Europejska Grupa Doradcza

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Nowelizacja Ustawy o Rachunkowości - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w ustawie o rachunkowości, jakie nastąpiły od dnia 1 stycznia 2009 roku i będą miały zastosowanie do sprawozdań za rok obrotowy zaczynający się po tym dniu.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenie skierowane jest do pracowników firm i instytucji, przede wszystkim do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kontrolerów finansowych, działów księgowości. Na szkolenie zapraszamy również analityków finansowych.
 • Szczegółowe informacje
  KORZYŚCI
  • Wysoka jakość
   zajęcia prowadzi Biegły Rewident, ukończone Podyplomowe Studia Menedżerskie organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, posiadający doświadczenie na stanowiskach: dyrektor finansowy, aplikant biegłego rewidenta, analityk finansowy, przewodniczący rady nadzorczej. Przeprowadził ponad 200 szkoleń, autor ponad 400 specjalistycznych publikacji (m.in. Gazeta Prawna, Rzeczpospolita). Autor 8 książek o tematyce finansowej. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach (2006 - 2008) oraz na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa i na kursach przygotowawczych do egzaminu na doradcę podatkowego.
  • Praktyczna forma
   szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, z wykorzystaniem aktywnych metod dydaktycznych.
  • Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.
  • Konsultacje z trenerem.
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  PROGRAM RAMOWY
  1. Cel nowelizacji ustawy o rachunkowości
  2. Rozszerzenie pojęcia inwestycji
  3. Zmiany definicji pojęć związanych z grupą kapitałową
  4. Zmiany w zakresie ustalania różnic kursowych
  5. Zmiany w zakresie otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych
  6. Zmiany w zakresie inwentaryzacji
  7. Zmiany zasad wyceny aktywów i pasywów
  8. Zmiany w zakresie dostosowania zasad prowadzenia rachunkowości do regulacji MSR
  9. Zmiany w zakresie łączenia spółek
  10. Zmiany zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  11. Zmiany w zakresie badania i udostępniania sprawozdań finansowych oraz innych obowiązków kierownika jednostki
  12. Zmiany w zakresie ujawniania informacji w sprawozdaniu finansowym
  13. Wprowadzenie regulacji w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg
  14. Pozostałe zmiany
  15. Praktyczne problemy występujące przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
  16. Pytania

Inne informacje związane z prawo finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |