Negocjacje Dla Profesjonalistów. Strategie i Taktyki w Negocjacjach - Warsztaty

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polexpert

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Negocjacje Dla Profesjonalistów. Strategie i Taktyki w Negocjacjach - Warsztaty - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem treningu prowadzonego metodą interaktywną (wykład + ćwiczenia + gry + dyskusje) jest przedstawienie pełnej panoramy zagadnień obejmujących negocjacje i ćwiczenie doskonalące umiejętności ich prowadzenia. Omawiamy i ćwiczymy wybrane, najważniejsze fragmenty problematyki a następnie pogłębiamy i rozszerzamy zakres wiadomości i umiejętności, ćwiczeń i zadań praktycznych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania.
 • Szczegółowe informacje
  Oczekiwany efekt to pogłębione rozumienie procesu negocjacyjnego ( w jego wielu barwnych formacjach), poznanie swych silnych stron i rozwój umiejętności prowadzenia rozmów standardowych a także rozmów trudnych.    

  Cele szkolenia:
  • Pogłębienie rozumienia procesu negocjacyjnego
  • Diagnoza swych silnych i słabych stron w negocjacjach
  • Rozwój umiejętności prowadzenia rozmów standardowych a także rozmów trudnych
  Rozwój umiejętności:
  • Swobodnego stosowania strategii negocjacyjnych;
  • Definiowania źródeł trudności w negocjacjach i radzenia sobie z nimi;
  • Poznania własnych zasobów i predyspozycji negocjacyjnych.
  Program:
  Sesja I : 10 - 11.03.2011
  Rzetelne podstawy negocjacji

  I. Podstawowe zasady negocjacji , percepcja społeczna, interpretacja danych, błędy w przetwarzaniu
  informacji, tworzenie obrazu sytuacji;

  II. Style prowadzenia rozmów, warunki podejmowania negocjacji miękkich, twardych i rzeczowych.
  Sytuacje konfliktów motywacji egocentrycznych i wielostronnych;  strategie agresywne i destrukcyjne;

  III. Fazy prowadzenia negocjacji - od przygotowania poprzez pierwsze wrażenie i nawiązanie kontaktu do
  licytacji i uzgodnienia kontraktu; BATNA;

  IV. Wywieranie wpływu - oddziaływania perswazyjne, manipulacje i gry zwiększające siłę przekonywania;
  strategie pozytywne i afirmatywne;

  V.  Konflikty i rozmowy trudne - fazy i mechanizmy konfliktu,  rodzaje konfliktów i uwarunkowania
  dynamiki konfliktu w trakcie negocjacji;

  VI. Zdolności i  umiejętności sprzyjające efektywnym negocjacjom: siła, aspiracje i nastawienie,
  asertywność, samokontrola, testy psychologiczne;

  VII. Komunikowanie w negocjacjach - język słów, język kontekstu; Wymiana informacji, ewaluacje i oceny,
  akty pragmatyczne i meta komunikacja; Techniki prowadzenia prezentacji i autoprezentacji;

  VIII. Komunikacja niewerbalna - język ciała jako nośnik sygnałów negatywnych lub pozytywnych, analiza
  swoich nawyków, czytanie z gestów i znaków ; funkcje adaptacyjne, ekspresyjne, regulacyjne języka
  ciała;

  Sesja II :  11 - 12.04.2011
  Negocjacje zaawansowane

  I. Podejście dystrybucyjne w negocjacjach - jak dzielić zasoby o ograniczonym charakterze? Komu ile?
  Ostra rozbieżność interesów - gry o sumie zerowej;

  II. Podejście integracyjne - podejście poszukiwania obustronnych korzyści, budowanie wartości wspólnych,
  dodanych, twórcze interpretacje opcji;

  III. Impas w negocjacjach - taktyczny lub realny kryzys rozmów, sygnały zbliżania się, techniki przełamywania impasu, błędy zwiększające impas;

  IV. Strategie i taktyki o charakterze agresywnym: budowanie napięcia, atak personalny, oferta
  bezwarunkowa , prowokacje, manipulacja czasem;

  V. Strategie i taktyki o charakterze kooperacyjnym: budowanie autorytetu, określanie granic
  negocjacyjnych,  zwiększanie siły i ograniczanie słabości,

  VI. Negocjacje trudne - partner agresywny, sztywny, niezadowolony; język żądań i konfrontacji, duża
  asymetria pozycji negocjacyjnych,  oferta eksplodująca, ingracjacje i deinfluentyzacja;

  VII. Mediacja jako specyficzna forma negocjacji w sytuacjach wielostronnych konfliktów i rozmów; taktyki
  bezpośrednie i pośrednie mediacji;

  VIII. Międzykulturowy kontekst negocjacji - rozmowy między przedstawicielami odmiennych kręgów
  kulturowych, doświadczenia różnic pozycji,  orientacji wartościujących, obyczajów i norm;

Inne informacje związane z rozwój kardy kierowniczej

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |