Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi


  Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się zawodowo problematyką handlu towarami strategicznymi, a zwłaszcza towarami podwójnego zastosowania, specjalistów ds. logistyki, celnych, pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi a także pracowników agencji celnych.

  Szkolenie pozwoli Państwu rozstrzygnąć kwestie, czy w obrocie handlowym mają Państwo do czynienia z towarami podwójnego zastosowania.

  W ramach programu szkolenia omówimy m.in:
  • stosowanie certyfikatu weryfikacji dostawy (CWD) i zasady ewidencjonowania,
  • wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
  • dokumentowanie faktu zgłoszenia przez importera organowi monitorującemu zamiaru dokonania przywozu produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji.


  Program szkolenia :

  1. Towary o znaczeniu strategicznym:
   • uzbrojenie wojskowe,
   • produkty podwójnego zastosowania,
   • klasyfikacja towarów i ocena zakresu stosowanych ograniczeń obrotu.

  2. Przepisy prawne:
   • przepisy wspólnotowe i zakres ich stosowania,
   • wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (przyjęty przez Radę w dniu 27 lutego 2012 r.),
   • rozporządzenie Rady (WE) ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania,
   • przepisy prawa krajowego i zakres ich stosowania,
   • ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
   • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie.

  3. Zezwolenia na obrót towarami podwójnego zastosowania:
   • generalne unijne zezwolenia na wywóz,
   • zezwolenia indywidualne,
   • zezwolenia globalne,
   • zezwolenia krajowe generalne,
   • zezwolenia na usługi pośrednictwa.

  4. Zasady stosowania kodów dla towarów o znaczeniu strategicznym:
   • identyfikacja towarów o znaczeniu strategicznym,
   • numer kontrolny towarów strategicznych,
   • klasyfikacja taryfowa towarów podwójnego zastosowania,
   • przypisy w systemie ISZTAR,
   • kody stosowane w polu 44 dokumentu SAD dla towarów strategicznych (wspólnotowe i krajowe).

  5. Tryb postępowania z towarami podwójnego zastosowania:
   • wewnątrzwspólnotowy obrót towarami podwójnego zastosowania,
   • zgłoszenie zamiaru dokonania importu towaru podwójnego zastosowania,
   • import i eksport towarów podwójnego zastosowania,
   • możliwość przyjmowania oświadczeń wykazujących nie strategiczny charakter towaru, wzór oświadczenia,
   • dokonywanie czynności związanych z wywozem, przywozem i tranzytem towarów o znaczeniu strategicznym w miejscach uznanych,
   • wyprowadzenie z obszaru celnego Wspólnoty towarów o znaczeniu strategicznym, zgłoszonych do wywozu w innym kraju członkowskim,
   • zasady stosowania karty kontrolnej T-5.

  6. Kontrola eksportu w USA:
   • embarga (kraje objęte embargiem i zakres embarga),
   • wykaz kontrolowanych produktów i technologii uwzględniony na liście kontroli handlowej (CCL),
   • eksport towarów nie objętych numerem ECCN, a przypisanych do kategorii CCL (zwanej EAR99).

  7. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.


  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Inne informacje związane z prawo finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |