Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze – Aspekty Prawne - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Anvix

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Międzynarodowe Transakcje Gospodarcze – Aspekty Prawne - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie przeznaczone dla tych wszystkich przedsiębiorców i menedżerów, a także pracowników działów sprzedaży i zakupów lub działów prawnych firm, którzy w codziennej pracy mają do czynienia z zawieraniem umów z zagranicznymi partnerami.

  Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy na temat międzynarodowego prawa gospodarczego oraz przygotowanie ich do samodzielnej analizy i negocjowania umów w obrocie międzynarodowym, tak aby samodzielnie byli w stanie zdefiniować ryzyka prawne transakcji oraz wybrać strategię postępowania.

  Szkolenie będzie podzielone na część wykładową (prezentacja multimedialna), studium przypadków (analiza postanowień umów) oraz warsztaty (ćwiczenia w redagowanie umów).

  Szkolenie może w całości lub w części (warsztaty) przeprowadzone w języku angielskim, co nada mu dodatkowy praktyczny walor.

  Program szkolenia:
  1. Według jakiego prawa?
  a. Reguły zwyczajowe i ich kodyfikacje
  b. Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów
  c. Standardowe warunki – INCOTERMS
  d. Harmonizacja prawa – Europejski Kodeks Cywilny
  e. Prawo wybrane przez strony umowy
  f. Prawo wybrane przez sąd

  2. Jakie prawo wybrać?
  a. Umowy w systemie common law – charakterystyka, podstawowe instytucje i. Prawo angielskie, prawo amerykańskie, prawo Hong Kongu
  b. Umowy w systemie prawa kontynentalnego – różnice w stosunku do prawa common law

  3. Typy umów w obrocie międzynarodowym
  a. Sprzedaż towarów, dystrybucja
  b. Świadczenie usług
  c. Transfer własności intelektualnej
  d. Wspólne przedsięwzięcia (joint-venture),

  4. Redakcja umowy – przykładowe klauzule
  a. Definicje umowne
  b. Istota zobowiązania stron – typy umów
  c. Warunki zawieszające
  d. Oświadczenia i zapewnienia stron
  e. Rozwiązanie umowy
  f. Siła wyższa i odstąpienie od umowy
  g. Odszkodowanie i kary umowne

  5. Wybór prawa i jurysdykcji – przykładowe klauzule
  a. Wybów prawa właściwego (governing law)
  b. Ograniczenie stosowania prawa właściwego (handcuffs clause)
  c. Wybór sądu powszechnego (jurisdiction)
  d. Wybór sądu arbitrażowego (arbitration)

  6. Ważniejsze klauzule końcowe - przykłady
  a. Rezygnacja z uprawnień strony (waiver clause, anti-waiver clause)
  b. Klauzula integracyjna (merger clause)
  c. Klauzula salwatoriańska (severability clause)
  d. Cesja praw i obowiązków
  e. Prawa osób trzecich
  f. Brak stosunku spółki/umowy agencyjnej
  g. Moc wiążąca niektórych postanowień po rozwiązaniu umowy (survival clause)
  h. Siła wyższa (force majeure)
  i. Powiadomienia stron
  j. Wersje językowe
  k. Uzupełnienia i zmiany umowy
  l. Zakaz konkurencji (non-competition, non solicitation)
  m. Zachowanie poufności (confidentiality)

  7. Spór – zagraniczny sąd czy arbitraż?
  a. Klauzula arbitrażowa w umowie – jak ją poprawnie zredagować?
  b. Przebieg postępowania arbitrażowego (arbitrzy, procedura, rola prawa miejscowego, postępowanie dowodowe)
  c. Rola sądów krajowych: uznanie i wykonanie wyroku arbitrażowego (skutki wyroku, uchylenie/unieważnienie wyroku przed sądem krajowym, nakaz wstrzymania postępowania)

  8. Studium przypadków – analiza przykładowych umów
  a. Dokumenty przed-transakcyjne: list intencyjny, umowa o zachowaniu poufności (NDA)
  b. Umowa inwestycyjna
  c. Umowa sprzedaży towaru
  d. Kontrakt menedżerski (świadczenie usług)
  e. Umowa licencyjna

  9. Warsztaty – redagowanie i negocjowania umów
  a. Analiza propozycji umowy i identyfikacja ryzyk
  b. Opracowanie alternatywnych postanowień umowy

  10. Warsztaty – niewykonanie umowy
  a. Analiza stanu faktycznego oraz wybranych postanowień umowy
  b. Opracowanie strategii działania spółki

Inne informacje związane z Handel Międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |