Jak Prawidłowo Sporządzić Dokumentację Cen Transferowych? - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Jak Prawidłowo Sporządzić Dokumentację Cen Transferowych? - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Chrzanów - Małopolskie

 • Praktyki
  Ceny transferowe od lat budzą duże zainteresowanie zarówno u samych podatników jak i władz skarbowych. Wynika ono przede wszystkim z faktu, iż zakwestionowanie rozliczeń z kontrahentami powiązanymi jako nierynkowych skutkuje na ogół sankcjami podatkowymi idącymi w setkach tysięcy złotych. Odpowiednie udokumentowanie stosowanej polityki cen transferowych pozwala skutecznie ograniczyć takie ryzyko.

  Podczas szkolenia omówimy:
  * najczęściej kontrolowane transakcje oraz występujące ryzyko podatkowe
  * transakcje podlegające dokumentowaniu
  * metody szacowania i budowę dokumentacji cen transferowych

  Zaprezentujemy:
  * zasady sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych
  * stosowanie sankcji
  * wycenę funkcji, ryzyk i aktywów
  * porozumienia dotyczące cen transferowych
 • Szczegółowe informacje
  1. WPROWADZENIE DO CEN TRANSFEROWYCH
  • przyczyny zainteresowania władz skarbowych cenami transferowymi
  • ceny transferowe w polskich przepisach podatkowych
  • dodatkowe skutki podatkowe cen transferowe wynikające z międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • kiedy podmioty są uznawane za „powiązane” w rozumieniu polskich przepisów o cenach transferowych i kiedy powiązania takie powodują powstanie obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych
  • transakcje najczęściej kontrolowane przez polskie organy podatkowe
  • rola dokumentacji cen transferowych
  • zakres dokumentacji cen transferowych:
   • podmiotowy - kim są podmioty powiązane?
   • przedmiotowy - jakie transakcje należy dokumentować?
  2. ORGANIZACJA PROCESU GROMADZENIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH
  • kto powinien sporządzać dokumentację?
  • kiedy powinna być sporządzana dokumentacja?
  • jaki powinien być poziom szczegółowości dokumentacji?
  • które transakcje mogą być dokumentowane wspólnie?
  • jak archiwizować i uaktualniać dokumentację cen transferowych?
  • jak wykorzystywać materiały źródłowe?
  3. SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI PODATKOWEJ CEN TRANSFEROWYCH - WARSZTATY
  • przykład z życia Spółki
  • przygotowanie dokumentacji zgodnych z wymogami art. 9a UPDOP
   w oparciu o podany stan faktyczny dla następujących transakcji
  • ryzyko podatkowe w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo i osobowo
  4. SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI PODATKOWEJ CEN TRANSFEROWYCH - WARSZTATY - CD
  • alokacja funkcji, aktywów i ryzyk pomiędzy strony transakcji
  • określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminu zapłaty
  • metoda i sposób kalkulacji zysku oraz określenie ceny przedmiotu transakcji
  • określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach
  • wskazanie innych czynników wpływających na wartość transakcji
  • wskazanie korzyści wynikających z nabycia usług centralnych
  5. ANALIZA I OBRONA CEN TRANSFEROWYCH - CZĘŚĆ II- CASE STUDY
  • kryteria porównywalności transakcji oraz podmiotów je zawierających – porównanie zewnętrzne i porównanie wewnętrzne
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej jako podstawowa metoda szacowania „rynkowej” wartości przedmiotu transakcji
  • pozostałe tradycyjne metody szacunkowe:
   • metoda koszt plus
   • metoda ceny odsprzedaży
  • metody zysku transakcyjnego:
   • metoda marży transakcyjnej netto
   • metoda podziału zysków
  • kryteria wyboru metody podatkowej
   • podział funkcji, aktywów i ryzyk między strony transakcji
  • dostępność danych porównywalnych podział funkcji, aktywów i ryzyk między strony transakcji
   • dostępność danych porównywalnych
  6. ANALIZA I OBRONA CEN TRANSFEROWYCH - CZĘŚĆ I - CASE STUDY
  • dobór metod szacunkowych i danych porównywalnych w zależności od rodzaju transakcji
   • transakcje usługowe, w tym usługi wewnątrzgrupowe
   • transakcje towarowe (producenci)
   • transakcje towarowe (dystrybutorzy)
   • umowy o podziale kosztów
  • obrona kosztów uzyskania przychodów
  7. ANALIZA I SZCZEGóLNE ZASADY WYCENY CEN TRANSFEROWYCH DOTYCZĄCE NIEKTóRYCH TRANSAKCJI
  • pożyczki wewnątrzgrupowe
  • usługi reklamowe
  8. STUDIUM PRZYPADKU - WYCENA FUNKCJI, RYZYK I AKTYWóW
  • dokumentacja podatkowa dla transakcji zakupu towarów handlowych w celu dystrybucji
  • wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 listopada 2004
  9. STUDIUM PRZYPADKU - SANKCJA 50%
  • wyrok WSA w Białymstoku z dnia 7 sierpnia 2007 r.
  10. STUDIUM PRZYPADKU - NIEOPROCENTOWANA POŻYCZKA
  • wyrok NSA z dnia 17 lipca 2008 r.
  11. POROZUMIENIA DOTYCZĄCE CEN TRANSFEROWYCH
  • cele porozumień zawieranych z Ministrem Finansów
  • szanse i zagrożenia wynikające z zawieranego porozumienia cenowego
  • wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 grudnia 2007 r.
  12. CENY TRANSFEROWE A BEZPIECZEŃSTWO FIRMY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBISTA
  • podatek CIT i VAT
  • odpowiedzialność personalna

Inne informacje związane z Handel Międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |