Metody, Techniki i Narzędzia w Zarządzaniu Zapasami - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Active Progress

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Metody, Techniki i Narzędzia w Zarządzaniu Zapasami - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  CEL SZKOLENIA:
  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi sterowania zapasami w świetle koncepcji logistyki
  • Przedstawienie uczestnikom wpływu zapasów na wynik finansowy firmy
  • Zapoznanie uczestników z operacyjnymi technikami optymalizacji przepływu fizycznego produktów w sferze dystrybucji, produkcji i zaopatrzenia.
  • Przećwiczenie konkretnych technik i narzędzi prognozowania popytu i zarządzania zapasami
  KORZYŚCI:
  • Uzupełnienie wiedzy uczestników w wybranej tematyce i jej ugruntowanie
  • Zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w realizacji procesu zarządzania zapasem i jego monitorowaniu
  • Eliminacja podstawowych błędów popełnianych przez pracowników
  • Możliwość wprowadzenia korzystnych zmian w systemie logistycznym firmy. przynoszącym korzyść zarówno firmie, jak i klientowi
  • Redukcja kosztów zapasów i zaznajomienie uczestników z kalkulacją kosztów zapasów.
  UCZESTNICY SZKOLENIA:
  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w tym specjalistów i kierowników niższych szczebli, w szczególności:
  • Pracowników działów magazynowania
  • Pracownicy działów logistyki
  • Pracownicy działów utrzymania ruchu
  • Pracownicy działów zaopatrzenia
  • Pracownicy działów handlowych
  • Pracownicy działów dystrybucji
  PROGRAM:
  Szkolenie dotyczy niezwykle istotnego elementu zarządzania logistycznego, jakim jest sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i może zostać dostosowane na potrzeby firmy do wykorzystania w procesie zaopatrzenia lub dystrybucji. Część wykładowa (20%) składa się z omówienia funkcji gospodarki zapasami w logistyce firmy oraz zaakcentowania znaczenia i kosztów zapasów w firmie, a także z omówienia metod sterowania zapasem i kalkulacji kosztów zapasów. W rozbudowanej części praktycznej akcent położono na przećwiczenie z uczestnikami metod i narzędzi służących efektywnemu sterowaniu zapasami oraz wspomagających decyzje podejmowane w tej sferze. Oprócz wykładu szkolenie opiera się na wykorzystaniu takich metod, jak gra symulacyjna, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analizy przypadków firm oraz zadania liczbowe) i dyskusje w grupach.

  W zakresie merytorycznym szkolenie obejmuje:
  • Wprowadzenie – koncepcja zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw
  • Znaczenie zapasu w przedsiębiorstwie
  • Ocena efektywności gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie (kalkulacja kosztów i wycena zapasów, analiza wskaźnikowa)
  • Klasyfikacja ABC i XYZ zapasów
  • Metody sterowania zapasem w systemie pull
  • Prognozowanie zapotrzebowania na zapasy
  • Metody sterowania zapasem w systemie push oraz w systemach MRP i DRP
  • Ustalanie wielkości i częstotliwości zamówień z uwzględnieniem kosztów zapasów
  • Spekulacja na zapasach
  • Wpływ zapasu na poziom obsługi klienta oraz procesy transportowe
  METODYKA ZAJĘĆ:
  Wykłady
  Ćwiczenia, a w tym:
  • Dyskusje grupowe – omówienie danego problemu w grupach i dyskusja we wspólnym gronie celem pełniejszego zrozumienia omawianych problemów i odniesienia ich do sytuacji we własnej firmie
  • Analiza przypadków wybranych firm – analiza pytań do przypadków w grupach, dyskusja nad problemami firm, poszukiwanie rozwiązań
  • Zadania – analiza treści zadania, omówienie metodologii jego rozwiązania i rozwiązanie (wspólnie, w grupach, bądź indywidualnie)
  • Gra symulacyjna – do wyboru: ćwiczenie polegające na ustalaniu wielkości i częstotliwości dostaw uzupełniających magazyn oraz kalkulacji kosztów zapasów w systemie logistycznym lub ćwiczenie wskazujące na rolę przepływu informacji w łańcuchu dostaw na wielkość zapasów tworzonych w poszczególnych ogniwach łańcucha, a następnie omówienie wyników zadania, popełnionych błędów i wniosków na przyszłość

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |