Metody Pomiaru Kompetencji Zawodowych - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dom Wiedzy

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Metody Pomiaru Kompetencji Zawodowych - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest dostarczenie rzetelnej wiedzy i praktycznych doświadczeń związanych z konstruowaniem i stosowaniem wybranych narzędzi do pomiaru kompetencji w procesie selekcji zawodowej z myślą o zwiększeniu trafności decyzji personalnych tj. wyboru osób, które rzeczywiście mają potencjał, aby się sprawdzić na danym stanowisku pracy.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu :
  Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:
  • poprawnie definiować i identyfikować kompetencje,
  • sporządzić kompetencyjny opis stanowiska pracy,
  • dokonać wyboru adekwatnych narzędzi do pomiaru kompetencji istotnych na danym stanowisku,
  • samodzielnie opracować i zastosować w praktyce wybrane narzędzia pomiaru kompetencji, takie jak testy kompetencyjne oraz wywiady kompetencyjne.
  Program:
  1. Kompetencje, kwalifikacje i predyspozycje jako kryteria decyzji personalnych na przykładzie selekcji zawodowej.
  2. Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a zarządzanie zasobami ludzkimi: alternatywa, czy uzupełnienie?
  3. Składniki kompetencji: wiedza, umiejętności, postawy. Rola przywództwa oraz coachingu w integrowaniu składników (tj. doskonaleniu) kompetencji .
  4. Rodzaje kompetencji:
   • Behawioralne i funkcjonalne.
   • „Miękkie” i „twarde”.
  5. Uniwersalna taksonomia kompetencji zawodowych i jej implikacje dla procesu modelowania kompetencji: ile tak naprawdę można (warto) wyróżnić kompetencji ?
  6. Definiowanie kompetencji:
   • Nazwa kompetencji.
   • Opis kompetencji.
   • Wskaźniki behawioralne.
   • Poziomy kompetencji oraz poziomy spełnienia kompetencji.
  7. Identyfikacja i projektowanie kompetencji:
   • Podejście indukcyjne: rola pracowników.
   • Podejście dedukcyjne: rola zarządu, działu ZZL (HR) oraz zewnętrznych konsultantów.
  8. Budowa modelu kompetencyjnego: cechy dobrego modelu kompetencyjnego.
  9. Kompetencyjny opis stanowiska.
  10. Zasady pomiaru kompetencji:
   • Cele pomiaru: diagnoza, prognoza i retrognoza – czyli co możemy powiedzieć o kandydacie na postawie wyników pomiaru jego kompetencji i predyspozycji?
   • Strategie pomiaru: addytywna, konfirmatywna oraz komplementarna – jak umiejętności dobierać narzędzia pomiaru kompetencji?
   • Kwestia reaktywności pomiaru i jej znaczenie w selekcji zawodowej.
   • Zasada GIGO i jej implikacje dla trafności decyzji personalnych.
  11. Wybrane metody pomiaru kompetencji:
   • Testy kompetencyjne:
    • rodzaje pytań testowych oraz różne opcje klucza odpowiedzi – rekomendowane rozwiązania,
    • różne procedury konstruowania testu – na podstawie kompetencyjnego opisu stanowiska oraz w oparciu o spożytkowanie doświadczenia pracowników,
    • interpretacja wyników – specyfika diagnostyczna testów kompetencyjnych, czyli dlaczego nie nadają się one do identyfikowania utalentowanych pracowników?
   • Wywiady kompetencyjne:
    • znaczenie strukturyzacji wywiadu i jej trzy kluczowe wymiary,
    • konspekt wywiadu oraz narzędzia pomocne w ocenie odpowiedzi kandydatów – skale ocen, skale obserwacyjne oraz skale recypatii,
    • rodzaje pytań w wywiadzie kompetencyjnym – sytuacyjne, behawioralne, o umiejętności – kryteria wyboru adekwatnego rodzaju pytań.

Inne informacje związane z Rekrutacja i Selekcja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |