Logopedia z Emisją Głosu - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Zielonogórski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Logopedia z Emisją Głosu - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Zielona Góra - Lubuskie

 • Szczegółowe informacje
  REKRUTACJA: Złożenie wymaganych dokumentów i pomyślny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej stan wymowy kandydatów (informacje o rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci otrzymają po złożeniu dokumentów).W przypadku liczby chętnych przekraczających limit miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

  WYMAGANE DOKUMENTY:
  –    odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich i licencjackich o profilu humanistycznym, pedagogicznym, medycznym, artystycznym,
  –    zaświadczenie od foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy,
  –     podanie o przyjęcie na studia
  – zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (
  –     2 zdjęcia,
  –     dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

  CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
  Studia trwają 4 semestry (2 lata). Harmonogram zjazdów przewiduje realizację 770 godzin zajęć w formie wykładów i ćwiczeń oraz praktyk. Poza obowiązkową obecnością
  i aktywnością na zajęciach, nauką własną ważniejsze przedmioty zalicza się „na ocenę” oraz w formie egzaminu. Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, zdanie egzaminu dyplomowego oraz odbycie praktyk specjalistycznych.

  Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
  - do kogo adresowane:

  Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów magisterskich i licencjackich.
  - kwalifikacje po ukończeniu studiów:

  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów w zakresie Logopedii z Emisją Głosu ,uzyskując uprawnienia do pracy jako logopeda we wszystkich placówkach oświatowych, medycznych oraz prywatnych gabinetach logopedycznych oraz dodatkowo do prowadzenia zajęć z impostacji i emisji głosu z elementami rehabilitacji,
  a także (dla osób z przygotowaniem pedagogicznym) do nauczania przedmiotu emisja głosu na wydziałach pedagogicznych, kierunkach nauczycielskich i w kolegiach nauczycielskich.

  INFORMACJE DODATKOWE:

  Interdyscyplinarny charakter studiów logopedycznych (teoretyczny i praktyczny) sprawia, że zajęcia realizowane są w pięciu blokach przedmiotowych (medycznym, lingwistycznym, psychologicznym, pedagogicznym i ściśle logopedycznym) obejmujących wiedzę na temat istoty, etiologii oraz diagnozy i terapii osób z zaburzenia komunikacji językowej.

Inne informacje związane z Logopedia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |