Home > Kursy i Szkolenia > Socjologia > Korespondencyjnie > Kus - Specjalista ds. psychologii i socjologii - Korespondencyjnie

Kus - Specjalista ds. psychologii i socjologii - Korespondencyjnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ESKK

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kus - Specjalista ds. psychologii i socjologii - Online

 • Cele
  Specjalistyczny kurs przeznaczony dla osób, które interesują się tematyką psychologii pracy, zarówno z powodów zawodowych, jak i prywatnie. Dostarcza wiedzy z zakresu zarządzania personelem, rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, radzenia sobie ze stresem, planowania pracy i zarządzania czasem. W materiałach omówiono szczegółowo zasady przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy oraz prowadzenia rozmów oceniających. Poruszana w kursie tematyka pozwala w pełni zrozumieć, jak dużą rolę odgrywa w każdym przedsiębiorstwie tzw. kultura organizacyjna.
 • Szczegółowe informacje
  Zalety Kursu
  • liczne, z życia wzięte przykłady
  • przystępny język
  • informacje na temat różnic kulturowych i ich wpływu na zachowania biznesowe
  • efektywny system powtórek
  • opieka doświadczonego nauczyciela
  Długość Kursu i Cena
  • długość kursu: 14 miesięcy (1 pakiet lekcyjny w miesiącu)
  • średni czas nauki: 15-30 minut dziennie
  • opłata za kurs (materiały lekcyjne i opieka nauczyciela)


  Program kursu

      * Lekcja 1

        Ogólne wiadomości z zakresu psychologii i socjologii pracy
        Wprowadzenie w problematykę – czym zajmuje się psychologia i socjologia pracy i jakie
        są między nimi różnice. Podstawowe problemy, jakimi zajmują się specjaliści ds. 
        psychologii i socjologii w przedsiębiorstwie. Od czego zależy efektywność pracowników.
        Wykorzystywane techniki i narzędzia – testy psychologiczne... ale nie tylko.

      * Lekcja 2

        Zarządzanie zasobami ludzkimi czy zarządzanie kadrami
        Polityka personalna przedsiębiorstwa. Dobór pracowników – jak znaleźć odpowiednich
        ludzi. Metody doboru personelu – czy rozmowa kwalifikacyjna pozwala nam sprawdzić
        kandydatów. Ocena wykonywania zadań. Szkolenia i doskonalenie pracowników – badanie
        potrzeb szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń.

      * Lekcja 3

        Motywowanie do pracy
        Czy ludzie są z natury leniwi. Czy pracownik zadowolony z pracy bardziej się angażuje.
        Czynniki motywujące ludzi do pracy – czy chodzi tylko o pieniądze. Praktyki zwiększające
        motywację pracowników.

      * Lekcja 4

        Przywództwo i zarządzanie
        Psychologiczne właściwości dobrego szefa. Umiejętności menedżerskie i przywódcze –
        kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna – konieczność czy moda. Czy 
        kierownicy,  którzy liczą się z pracownikami, mogą być skuteczni. Style kierowania.
        Dlaczego menedżerowie chcą wszystko zrobić samodzielnie. Partycypacja, delegowanie
        zadań.

      * Lekcja 5

        Stres w pracy
        Co powoduje stres w pracy. Wypalenie zawodowe – jak sobie pomóc. Rozpoznawanie
        symptomów stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem. Rodzina – pomoc czy przeszkoda.

      * Lekcja 6

        Patologie w przedsiębiorstwach
        Miejsce czynu: praca; oskarżony: pracownik. Rodzaje niewłaściwych zachowań
        pracowników i przyczyny występowania tych zachowań. Hodowla patologii: jak
        organizacja może się przyczynić do powstawania szkodliwych zachowań pracowników.
        Pracoholizm – promować czy zwalczać, powód do dumy czy zaburzenie.

      * Lekcja 7

        Konflikty i ich rozwiązywanie
        Czy konflikty mogą się do czegoś przydać. Przyczyny powstawania konfliktów w
        przedsiębiorstwach. Fazy rozwoju konfliktów – eskalacja. Klimat organizacji. Jak można
        zarządzać konfliktem – sposoby radzenia sobie z konfliktami. Twój styl rozwiązywania 
        konfliktów.

      * Lekcja 8

        Psychologia zespołu pracowniczego
        Dlaczego 2 + 2 = 5, czyli o efekcie synergii w zespole. Grupa w terenie, czyli o metodach
        budowania zespołu. Kto jest kim, czyli o rolach zespołowych. Struktura zespołu.
        Kierowanie zespołem pracowniczym.

      * Lekcja 9

        Komunikacja w przedsiębiorstwie
        Asertywność przynosi efekty również w miejscu pracy – komunikowanie się w sytuacjach
        trudnych i konfliktowych. Nie tylko to co słychać – język ciała i zależności przestrzenne.
        Tworzenie odpowiedniego wizerunku. Nie tylko co, ale jak mówić – wystąpienia publiczne i
        prowadzenie zebrań. Komunikowanie w kryzysie.

     * Lekcja 10

       Kultura a organizacja
       Czym jest kultura organizacyjna. Dlaczego kultura organizacyjna jest istotna. Funkcja
       kultury organizacyjnej. Pozytywne i negatywne wpływy kultury organizacyjnej. Kultura
       narodowa – praca w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Różnice kulturowe a
       zachowania w biznesie.

      * Lekcja 11

        Twórczość w miejscu pracy
        W jaki sposób można wykorzystać twórcze myślenie w zarządzaniu. Twórcze
        rozwiązywanie problemów – czy można się go nauczyć. Metody rozwiązywania
        problemów.

      * Lekcja 12

        Planowanie pracy – zarządzanie czasem
        Czy czasem da się zarządzać. Dlaczego odwlekamy wykonanie zadań na ostatnią chwilę.
        Cele a efektywność działań – zarządzać przez cele. Wydajność pracowników w ciągu dnia.
        Rola przerw i zakłóceń. Czy jesteś „skowronkiem”, czy „sową” – rytmy chronobiologiczne.
        Reguły i zasady zarządzania czasem. Organizacja spotkań i narad.

      * Lekcja 13

        Zachowania konsumenckie
        Wyprodukowaliśmy... i co dalej. Rola marketingu we współczesnym przedsiębiorstwie.
        Wszyscy jesteśmy konsumentami – psychologia nabywcy. Jak odbieramy reklamy –
        projektowanie działań promocyjnych. Rola badań marketingowych. Psychologiczne
       aspekty komunikacji z rynkiem.
   
      * Lekcja 14

        Gdy przychodzi się rozstać
        Zagrożenie utratą pracy. Outplacement – fanaberia czy konieczność. Jak rozmawiać ze
        zwalnianym pracownikiem. Psychospołeczne konsekwencje utraty pracy. Przygotowanie
       do poszukiwania nowego zatrudnienia.

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |