Home > Studia I Stopnia > Socjologia > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Socjologia Mediów i Rynku - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Socjologia Mediów i Rynku - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSKiZ-Wyższa Szkoła Kominikacji i Zarządzania w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Socjologia Mediów i Rynku - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Specjalność przeznaczona jest dla osób, które chcą się dowiedzieć jakie zasady rządzą funkcjonowaniem mediów zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych? Jak budować przekaz reklamowy tak, aby osiągnąć maksymalną efektywność? To oczywiście tylko niektóre z zagadnień przeznaczonych dla osób, które posiadają niekonwencjonalne pomysły i chcą je połączyć z wiedzą i profesjonalnymi umiejętnościami. Absolwent tej specjalności może pracować m.in. na stanowisku: analityka rynku reklamowego, konsultanta ds. reklamy, project managera, managera mediów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na studia możesz zapisać się: * w trakcie rekrutacji letniej (od maja do września) – rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne oraz niestacjonarne * w trakcie rekrutacji wiosennej (od lutego do marca) – rekrutacja prowadzona jest na studia niestacjonarne Jak się zapisać? TRADYCYJNIE – przyjdź do Biura Rekrutacji i zabierz ze sobą: * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. nowej matury) * 3 kolorowe zdjęcia – format jak do dowodu osobistego * kwestionariusz – wypełnisz go w Biurze Rekrutacji * dowód osobisty * książeczkę wojskową (mężczyźni) W Biurze Rekrutacji czekają na Ciebie przedstawiciele Uczelni, którzy pomogą Ci załatwić wszystkie formalności. PRZEZ INTERNET – wejdź na stronę Rekrutacji on-line, przygotuj potrzebne dokumenty i postępuj zgodnie z instrukcjami. Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas i ominąć kolejki w momencie przyjścia do Biura Rekrutacji w celu podpisania umowy i dostarczenia dokumentów.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Socjologia
  Specjalność: Socjologia mediów i rynku

  Studia licencjackie

  Socjologia to nauka badająca społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi. Człowiek jest o tyle obiektem zainteresowania socjologii, o ile jest istotą społeczną, częścią jakiejś grupy, społeczności, stowarzyszenia, czy instytucji społecznej, bądź podlega stosunkom społecznym. Rzeczywistymi przedmiotami badań socjologii są właśnie grupy społeczne, społeczności, stowarzyszenia, instytucje oraz relacje społeczne. Komunikacja międzyludzka, zachowania społeczności oraz uwarunkowania tych zachowań to główne zagadnienia na kierunku Socjologia. W trakcie studiów studenci dowiadują się jak istotną rolę powyższe elementy odgrywają w życiu prywatnym, politycznym, gospodarczym. Wiedza, którą uzyskują, pozwala na trafne zidentyfikowanie problemu, a następnie na jego optymalne rozwiązanie.

  Przedmioty kierunkowe:

      * Wstęp do socjologii
      * Historia myśli socjologicznej
      * Ekonomia
      * Antropologia kulturowa
      * Psychologia społeczna
      * Statystyka
      * Logika
      * Filozofia
      * Język obcy
      * Technologie informacyjne
      * Socjologia klasyczna
      * Procesy ludnościowe
      * Informatyczne podstawy analiz statystycznych
      * Metodologia nauk społecznych
      * Historia socjologii polskiej
      * Socjologia rodziny
      * Gender Studies
      * Makrostruktury społeczne
      * Metody badań ilościowych
      * Socjologia kultury
      * Socjologia polityki
      * Pedagogika społeczna
      * Teorie i badania opinii publicznej

  W trakcie trzeciego semestru wybiera się specjalność studiów. Dzięki temu studenci mogą poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania w tym obszarze socjologii, który jest im najbliższy. Od tego momentu w programie studiów pojawiają się przede wszystkim przedmioty specjalizacyjne. Swoje fascynacje zagadnieniami socjologicznymi studenci rozwijają uczęszczając na wyjątkowe przedmioty fakultatywne, które sami wybierają. Po czwartym semestrze odbywa się 6-tygodniową praktykę zawodową. Po ukończeniu studiów w WSKiZ i uzyskaniu tytułu licencjata można kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich (np. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza).

  Przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne:


      * Współczesne społeczeństwo polskie
      * Współczesne teorie socjologiczne
      * Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
      * Socjologia gospodarki
      * Socjologia problemów społecznych
      * Teorie zmiany społecznej
      * Metody badań jakościowych
      * Etyczne problemy zawodu socjologa
      * Polityka społeczna
      * Ochrona własności intelektualnej
      * Public relations
      * Język obcy
      * Praktyka zawodowa
      * Wprowadzenie do komunikowania masowego
      * Ilościowe i jakościowe badania marketingowe
      * Zachowania konsumenckie
      * Socjologiczne analizy i badania mediów masowych
      * Reklama: teoria i praktyka
      * Seminarium dyplomowe

  Przedmioty fakultatywne:

      * Rynek medialny w Polsce
      * Wykorzystanie mass mediów w biznesie
      * Przygotowanie i organizacja kampanii reklamowych
      * Socjologiczne i kulturowe koncepcje konsumpcji
      * Badania opinii publicznej i ich zastosowania
      * Badanie i wykorzystania Internetu w biznesie
      * Propaganda i perswazja
      * Kształtowanie postaw i działań indywidualnych i zbiorowych
      * Media w publicznym interesie
      * Niekomercyjne użytki z mediów masowych
      * Prasoznawstwo
      * Teoria i praktyka
      * Wiedza i informacja w biznesie
      * Prawo a media
      * Prawne aspekty działania mediów masowych

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |