Home > Studia I Stopnia > Socjologia > Dzienne > Poznań > Studia I Stopnia - Socjologia Samorządu Terytorialnego - Poznań - Wielkopolskie

Studia I Stopnia - Socjologia Samorządu Terytorialnego - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSKiZ-Wyższa Szkoła Kominikacji i Zarządzania w Poznaniu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Socjologia Samorządu Terytorialnego - Dzienne - Poznań - Wielkopolskie

 • Cele
  Specjalność socjologia samorządu terytorialnego – uzyskana tutaj wiedza i praktyka umożliwia studentom sprawne poruszanie się w procedurach administracyjnych, zamówieniach publicznych, gospodarce samorządowej. Absolwent tej specjalności może pracować m.in. jako: pracownik średniego i wyższego szczebla administracji państwowej, konsultant ds. prawa gospodarczego, specjalista ds. przetargów.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Na studia możesz zapisać się: * w trakcie rekrutacji letniej (od maja do września) – rekrutacja odbywa się na studia stacjonarne oraz niestacjonarne * w trakcie rekrutacji wiosennej (od lutego do marca) – rekrutacja prowadzona jest na studia niestacjonarne Jak się zapisać? TRADYCYJNIE – przyjdź do Biura Rekrutacji i zabierz ze sobą: * świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. nowej matury) * 3 kolorowe zdjęcia – format jak do dowodu osobistego * kwestionariusz – wypełnisz go w Biurze Rekrutacji * dowód osobisty * książeczkę wojskową (mężczyźni) W Biurze Rekrutacji czekają na Ciebie przedstawiciele Uczelni, którzy pomogą Ci załatwić wszystkie formalności. PRZEZ INTERNET – wejdź na stronę Rekrutacji on-line, przygotuj potrzebne dokumenty i postępuj zgodnie z instrukcjami. Pozwoli Ci to zaoszczędzić czas i ominąć kolejki w momencie przyjścia do Biura Rekrutacji w celu podpisania umowy i dostarczenia dokumentów.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Socjologia
  Specjalność: Socjologia samorządu terytorialnego

  Studia licencjackie


  Socjologia to nauka badająca społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi. Człowiek jest o tyle obiektem zainteresowania socjologii, o ile jest istotą społeczną, częścią jakiejś grupy, społeczności, stowarzyszenia, czy instytucji społecznej, bądź podlega stosunkom społecznym. Rzeczywistymi przedmiotami badań socjologii są właśnie grupy społeczne, społeczności, stowarzyszenia, instytucje oraz relacje społeczne. Komunikacja międzyludzka, zachowania społeczności oraz uwarunkowania tych zachowań to główne zagadnienia na kierunku Socjologia. W trakcie studiów studenci dowiadują się jak istotną rolę powyższe elementy odgrywają w życiu prywatnym, politycznym, gospodarczym. Wiedza, którą uzyskują, pozwala na trafne zidentyfikowanie problemu, a następnie na jego optymalne rozwiązanie.

  Przedmioty kierunkowe:


      * Wstęp do socjologii
      * Historia myśli socjologicznej
      * Ekonomia
      * Antropologia kulturowa
      * Psychologia społeczna
      * Statystyka
      * Logika
      * Filozofia
      * Język obcy
      * Technologie informacyjne
      * Socjologia klasyczna
      * Procesy ludnościowe
      * Informatyczne podstawy analiz statystycznych
      * Metodologia nauk społecznych
      * Historia socjologii polskiej
      * Socjologia rodziny
      * Gender Studies
      * Makrostruktury społeczne
      * Metody badań ilościowych
      * Socjologia kultury
      * Socjologia polityki
      * Pedagogika społeczna
      * Teorie i badania opinii publicznej

  W trakcie trzeciego semestru wybiera się specjalność studiów. Dzięki temu studenci mogą poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania w tym obszarze socjologii, który jest im najbliższy. Od tego momentu w programie studiów pojawiają się przede wszystkim przedmioty specjalizacyjne. Swoje fascynacje zagadnieniami socjologicznymi studenci rozwijają uczęszczając na wyjątkowe przedmioty fakultatywne, które sami wybierają. Po czwartym semestrze odbywa się 6-tygodniową praktykę zawodową. Po ukończeniu studiów w WSKiZ i uzyskaniu tytułu licencjata można kontynuować naukę na studiach uzupełniających magisterskich (np. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza).


  Przedmioty kierunkowe i specjalizacyjne:


      * Makrostruktury społeczne
      * Mikrostruktury społeczne
      * Współczesne społeczeństwo polskie
      * Metody badań jakościowych
      * Współczesne teorie socjologiczne
      * Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
      * Socjologia gospodarki
      * Socjologia problemów społecznych
      * Teorie zmiany społecznej
      * Etyczne problemy zawodu socjologa
      * Polityka społeczna
      * Ochrona własności intelektualnej
      * Public relations
      * Język obcy
      * Praktyka zawodowa
      * Socjologia społeczności lokalnych i regionalnych
      * Samorządność terytorialna w Polsce
      * Prawno-ustrojowe podstawy samorządu terytorialnego
      * Zasoby społeczności lokalnej i ich wykorzystanie
      * Planowanie i strategie rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych
      * Seminarium dyplomowe

  Przedmioty fakultatywne:


      * Polityka regionalna Unii Europejskiej
      * Promocja społeczności i marketing lokalny
      * Socjologia miasta i wsi
      * Przywództwo lokalne
      * Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
      * Wybory do samorządów terytorialnych i marketing polityczny
      * Zarządzanie projektem Unii Europejskiej

   

Inne informacje związane z Socjologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |