Kurs-Przygotowanie do egzaminu FCE

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem British Language Centre

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs-Przygotowanie do egzaminu FCE - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Kurs- Przygotowanie do egzaminu FCE

  Certyfikat FCE

  UZNAWALNOŚĆ EGZMIANÓW  FCE (First Certificate In Eglish) w Polsce

  * FCE jest jednym z najpopularniejszych na świecie międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.
  * FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
  * FCE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.
  * FCE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek.
  * FCE cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie.
  * FCE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki.
  * Przygotowanie do FCE wymaga ok. 600-650 godzin nauki języka angielskiego.
  * Dyplom FCE jest ważny bezterminowo.

  TERMINY EGZAMINÓW

  W Polsce organizowane są trzy  sesje egzaminacyjne FCE:

  * sesja wiosenna (marzec)
  * sesja letnia (maj - czerwiec)
  * sesja zimowa (listopad - grudzień)

  CZĘŚCI SKŁADOWE EGZAMINU
   

  1) Czytanie (Reading) (1 godz. 15 min; 40 punktów)

  Czytanie składa się z czterech zadań. Mogą to być ćwiczenia, takie jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów lub dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. Każdy z czterech tekstów ma około 350-700 słów. Mogą to być ogłoszenia, korespondencja, literatura piękna, materiały informacyjne (np. broszury, przewodniki, instrukcje obsługi, itp.), wiadomości, artykuły z gazet i czasopism oraz sprawozdania.
   

  2) Pisanie (Writing) (1godz. 30 min; 40 punktów)

  Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to zadanie obowiązkowe, natomiast w drugiej kandydat musi wybrać jedno z czterech zadań. Teksty nie powinny przekraczać 120 - 180 słów. W pierwszej części należy napisać list będący odpowiedzią na opisaną sytuację, a w drugiej do wyboru: artykuł, list, sprawozdanie, tekst dyskursywny lub narracyjny bądź opisowy. Spośród czterech zadań w drugiej części można wybrać temat oparty na książce z listy lektur (lektura książek nie jest obowiązkowa).

  Zalecane lektury na sesję Wiosna 2007, Lato 2007 i Zima 2007:

      * A.J. Cronin, The Citadel (Penguin Readers or any other edition)
      * Sir Arthur Conan Doyle, Three Adventures of Sherlock Holmes (Penguin Readers)
      * George Orwell, 1984 (Penguin Readers or any other edition)
      * Arthur C Clarke, 2001: A Space Odyssey (Penguin Readers or any other edition)
      * Richard Prescott, Officially Dead (Heinemann ELT)

  3) Zastosowanie struktur językowych (Use of English) (1 godz. 15 min; 40 punktów)

  Zastosowanie struktur językowych składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości, uzupełnianie brakujących wyrazów, przekształcanie wyrazów, poprawianie błędów i tworzenie wyrazów pochodnych.

   
  4) Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 40 min; 40 punktów)

  Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Mogą to być np. wiadomości telefoniczne, relacje, instrukcje, wykłady, wiadomości, ogłoszenia, przemówienia, opowiadania itp. W nagraniach wykorzystane są różne rodzaje akcentów.
   
  5) Mówienie (Speaking) (ok. 14 min; 40 punktów)

  W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z czterech części. W pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem a także przedstawiają się sobie nawzajem i rozmawiają o swoim domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość itp. W drugiej części każdy z nich omawia zestaw zdjęć, w trzeciej wspólnie wykonują zadanie, a w czwartej dyskutują z egzaminatorem na zadany temat.
   
  SKALA OCEN
   
  W przypadku egzaminu FCE są trzy oceny pozytywne: A, B i C oraz dwie oceny negatywne: D i E.

  Kandydat musi zdobyć około 60% wszystkich punktów, żeby zdać egzamin na ocenę C. Nie jest określona minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia poszczególnych części egzaminu.

  Ustna część egzaminu FCE jest oceniana w Polsce a  wszystkie części pisemne są oceniane w Wielkiej Brytanii. Czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi około  2,5 miesiąca. Następnie kandydaci, którzy wykazali się wymaganą znajomością angielskiego otrzymują certyfikaty z University of Cambridge ESOL Examinations.

Inne informacje związane z angielski

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |