Kurs-Przygotowanie do egzaminu CPE

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem British Language Centre

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs-Przygotowanie do egzaminu CPE - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Kurs - Przygotowanie do egzaminu CPE

  certyfikat CPE


  UZNAWALNOŚĆ EGZAMINU CPE W POLSCE I NA ŚWIECIE

  * CPE jest uznawanym na całym świecie egzaminem z języka angielskiego na wysokim poziomie zaawansowania.
  * CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
  * CPE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako dowód znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej.
  * CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od przewodników wycieczek.
  * CPE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób pragnących przekwalifikować się na nauczycieli angielskiego.
  * CPE jest honorowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako dokument świadczący o znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników ministerstwa.
  * CPE cieszy się szerokim uznaniem w handlu i przemyśle na całym świecie.
  * CPE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki.
  * Dyplom CPE jest ważny bezterminowo.

  TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH
   
  W Polsce organizowane są dwie sesje egzaminacyjne CPE: sesja letnia (maj - czerwiec) i zimowa (listopad - grudzień).

   
  CZĘŚCI SKŁADOWE EGZAMINU
   
  1) Czytanie (Reading) (1 godz. 30 min; 40 punktów)

  Czytanie składa się z czterech zadań, takich jak test wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie brakujących wyrazów w tekście.
   
  2) Pisanie (Writing) (2 godz.; 40 punktów)

  W tej części kandydat musi napisać dwa wypracowania, każde na 300 - 350 słów. Pierwsze zadanie jest obowiązkowe (polega na napisaniu artykułu, wypracowania, listu lub oferty). W drugim zadaniu są cztery tematy do wyboru. Jeden z nich oparty jest na lekturze jednej z trzech książek z listy nieobowiązkowych lektur.

  Zalecane lektury na sesję Lato 2007 i Zima 2007:

      * Anita Desai, Clear Light of Day
      * J.B. Priestley: An Inspector Calls
      * Ann Patchett: Bel Canto

  3) Zastosowanie struktur językowych (Use of English) (1 godz. 30 min; 40 punktów)

  Zastosowanie struktur językowych składa się z pięciu części. Zadania do wykonania w tej części to: uzupełnianie brakujących wyrazów, tworzenie wyrazów pochodnych, uzupełnianie brakującego wyrazu wspólnego dla kilku zdań, przekształcanie zdań, pytania sprawdzające rozumienie tekstu oraz pisanie streszczeń.
   
  4) Rozumienie ze słuchu (Listening) (ok. 40 min; 40 punktów)

  Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wielokrotnego wyboru i uzupełnianie zdań.
   
  5) Mówienie (Speaking) (ok. 19 min; 40 punktów)

  W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z trzech części. Pierwsza to towarzyska rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne. W drugiej części kandydaci rozmawiają ze soba na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatyów otrzymuje temat do przedyskutowania z drugim kandydatem.
   
  SKALA OCEN
   
  W przypadku egzaminu CPE są trzy oceny pozytywne: A, B i C, oraz dwie oceny negatywne: D i E.

  Kandydat musi zdobyć około 60% wszystkich punktów, żeby zdać egzamin na ocenę C. Nie jest określona minimalna liczba punktów wymagana do zaliczenia poszczególnych części egzaminu.

  Ustna część egzaminu CPE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów. Wszystkie części pisemne są oceniane w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu czas oczekiwania na wyniki egzaminu wynosi około 2,5 miesiąca. Następnie kandydaci, którzy wykazali się wymaganą znajomością angielskiego otrzymują certyfikaty z University of Cambridge ESOL Examinations.

Inne informacje związane z angielski

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |