Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL(podstawowy)

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL(podstawowy) - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  ECDL są to międzynarodowe certyfikaty umiejętności komputerowych, uznane w większości krajów świata, które na podobieństwo certyfikatów językowych, poświadczają kompetencje do obsługi programów komputerowych. Wiele osób uzyskuje lepsze stanowiska pracy, także za granicą dzięki posiadaniu certyfikatu. Szczycimy się skutecznymi metodami, które pozwalają na szybkie opanowanie praktycznych umiejętności obsługi programów komputerowych i zdanie egzaminów. Potwierdzają to bardzo wysokie wskaźniki zdawalności egzaminów ECDL przez uczestników naszych kursów. Egzaminy odbywają się w naszym instytucie, dysponujemy certyfikowanymi laboratoriami, w których prowadzimy zajęcia. ECDL- poziom podstawowy Kurs jest prowadzony od podstaw i teoretycznie każdy ma możliwość opanować wiedzę wystarczającą do zdania egzaminów niemniej z doświadczenia wiemy, że niektóre osoby nie posiadają predyspozycji do przyswajania tej tematyki. Dotyczy to szczególnie osób, które nie potrafią obsługiwać urządzeń technicznych. Dlatego w pierwszej kolejności na szkolenie należy kierować osoby, które deklarują predyspozycje do obsługi komputera oraz chęć intensywnej nauki i wykorzystywania w przyszłości komputera. Poziom wykształcenia nie ma tutaj istotnego znaczenia, gdyż z tą tematyką radzą sobie już gimnazjaliści.
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia ECDL, poziom podstawowy
  1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
  1.1. Terminologia ICT
  1.2. Sprzęt komputerowy, parametry charakteryzujące
  1.3. Typy oprogramowania, rodzaje licencji
  1.4. Sieci komputerowe, sposoby łączenia z Internetem
  1.5. Komputer w Ŝyciu codziennym
  1.6. Bezpieczeństwo i zdrowie a środowisko pracy
  1.7. Bezpieczeństwo danych, wirusy komputerowe
  1.8. Zagadnienia prawne, prawo autorskie
  1.9. Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe
  1.10. Egzamin ECDL moduł 1
  2. UŜytkowanie komputerów
  2.1. Graficzny interfejs uŜytkownika
  2.2. Pomoc systemu Windows
  2.3. Podstawowe parametry sprzętu i oprogramowania, konfiguracja
  2.4. System plików. Atrybuty plików i folderów, wyszukiwanie
  2.5. Kompresowanie i archiwizowanie danych
  2.6. Wirusy komputerowe, zabezpieczenie danych
  2.7. Prosty edytor tekstu, drukowanie, polecenia systemowe
  2.8. Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe
  2.9. Egzamin ECDL moduł 2
  3. Przetwarzanie tekstów
  3.1. Praca z edytorem tekstu, podstawowe operacje, pomoc programu
  3.2. Ustawienia dokumentu, zapisywanie efektów pracy
  3.3. Formatowanie tekstu, ustawienia akapitów, style
  3.4. Tworzenie i edycja tabel
  3.5. Wstawianie i edycja obiektów graficznych
  3.6. Przygotowanie i wykorzystanie korespondencji seryjnej
  3.7. Drukowanie dokumentów
  3.8. Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe
  3.9. Egzamin ECDL moduł 3
  4. Arkusze kalkulacyjne
  4.1. Praca z arkuszem kalkulacyjnym, omówienie podstawowych operacji, pomoc programu
  4.2. Wprowadzanie danych, zapisywanie efektów pracy, formaty plików
  4.3. Formatowanie zawartości i wyglądu komórek, wierszy i kolumn
  4.4. Formuły i funkcje arkusza kalkulacyjnego
  4.5. Sortowanie, filtrowanie danych
  4.6. Sposoby zabezpieczania danych
  4.7. Tworzenie wykresów, diagramów i ich prezentacja
  4.8. Ustawienia skoroszytu, arkusza i przygotowanie do drukowania
  4.9. Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe
  4.10. Egzamin ECDL moduł 4
  5. Bazy danych
  5.1. Omówienie istoty baz danych, praca z oprogramowaniem bazodanowym
  5.2. Omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu
  5.3. Tworzenie prostej bazy danych oraz praca z juŜ istniejącymi bazami
  5.4. Sposoby tworzenia tabel z danymi, wprowadzanie danych, relacje
  5.5. Sposoby tworzenia i edytowania formularzy
  5.6. Wybieranie informacji z bazy, generowanie raportów, kwerendy
  5.7. Ustawienia drukowania, drukowanie tabel, formularzy i raportów
  5.8. Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe
  5.9. Egzamin ECDL moduł 5

  6. Grafika menedŜerska i prezentacyjna
  6.1. Praca z programem do przygotowania prezentacji, dobre praktyki przy tworzeniu prezentacji
  6.2. Omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu
  6.3. Tworzenie prezentacji – układy slajdów, ustawienia tła, szablony projektów
  6.4. Przygotowanie i formatowanie tekstów, wzorzec slajdów
  6.5. Wykorzystanie grafiki – obrazy, autokształty, wykresy i diagramy
  6.6. Przejścia slajdów, animacje niestandardowe, chronometraŜ
  6.7. Przygotowanie pokazu slajdów, omówienie trybu prezentacji
  6.8. Ustawienia wydruku, tworzenie notatek do prezentacji
  6.9. Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe
  6.10. Egzamin ECDL moduł 6
  7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja
  7.1. Podstawowe pojęcia związane z Internetem, budowa i działanie sieci komputerowych
  7.2. Rodzaje i zasady korzystania z zasobów sieciowych
  7.3. Praca z przeglądarka internetową, omówienie podstawowych funkcji, pomoc programu, drukowanie
  7.4. MoŜliwości i sposoby wykorzystania zasobów Internetu
  7.5. Wyszukiwanie i gromadzenie informacji
  7.6. Bezpieczne korzystanie z sieci, zagroŜenia ze strony Internetu
  7.7. Rodzaje i sposoby komunikacji w sieci, wykorzystywane oprogramowanie
  7.8. Poczta elektroniczna i jej zastosowania, netykieta
  7.9. Sposoby dostępu do poczty elektronicznej, bezpieczeństwo poczty elektronicznej
  7.10. Tworzenie, wysyłanie i odbieranie wiadomości, korzystanie z załączników, drukowanie wiadomości
  7.11. Powtórzenie wiadomości, testy przykładowe
  7.12. Egzamin ECDL moduł 7

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |