Kurs - Cisco Networking Academy (CNA)

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiB- Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - Cisco Networking Academy (CNA) - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej. Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy w metodach kształcenia. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy. W praktyce realizowana jest idea nauczania internetowego (e-learning). Centralny serwer edukacyjny CNAMS : udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Narzędzia umożliwiają standaryzowane testowanie i dostarczają natychmiastowej informacji zwrotnej zarówno instruktorom, jak i uczestnikom kursów. Dzięki ciągłemu śledzeniu jakości i częstemu ulepszaniu programu, akademie gwarantują uczestnikom kursów właściwy poziom nauczania. Wszystkie akademie mają możliwość publikowania swoich doświadczeń, uwag, rozwiązań. Pozwala to całej społeczności akademii Cisco na korzystanie z dobrych doświadczeń innych i unikanie błędów dydaktycznych. Szkolenie przygotowuje do zdawania certyfikatu Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Certyfikat CCNA honorowany na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.
 • Szczegółowe informacje
  Semestr I

      * Living in a Network-Centric World
      * Communications Over the Networks
      * OSI Application Layer Functionality
      * OSI Transport Layer
      * OSI Network Layer
      * Addressing the Network ? IPv4
      * Data Link Layer
      * OSI Physical Layer
      * Ethernet
      * Planning and Cabling Networks
      * Configuring and Testing Your Network
      * Introduction to Routing and Packet Forwarding

  Semestr II

      * Introduction to Routing and Packet Forwarding
      * Static Routing
      * Introduction to Dynamic Routing Protocols
      * Distance Vector Routing Protocols
      * RIP version 1
      * VLSM and CIDR
      * RIPv2
      * The Routing Table: A Closer Look
      * EIGRP
      * Link-State Routing Protocols
      * OSPF

  Semestr III

      * LAN Design
      * Configure a Switch
      * VLANs
      * Implement VTP
      * Implementing Spanning Tree Protocols
      * Implementing Spanning Tree Protocols
      * Implementing Inter-VLAN Routing
      * Configuring a Wireless Router

  Semestr IV

      * Services in a Converged WAN
      * PPP
      * Frame Relay
      * Enterprise Network Security
      * Access Control Lists (ACLs)
      * Providing Teleworker Services
      * Implementing IP Addressing Services
      * Troubleshooting Enterprise Networks

    

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |