Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Zaoczne > Kraków > Studia I Stopnia - Informatyka w Technice i Bezpieczeństwo Informacji - Kraków - Małopolskie

Studia I Stopnia - Informatyka w Technice i Bezpieczeństwo Informacji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem MWSZ-Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Informatyka w Technice i Bezpieczeństwo Informacji - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Podstawowym, wręcz nowatorskim celem kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest przekazanie wiedzy interdyscyplinarnej, która pomoże w uzyskaniu atrakcyjnej pracy w szybko zmieniającym się świecie. Treści programowe oraz samą koncepcję studiów podporządkowano celowi przygotowania kadr odpowiadających na współczesne oraz przewidywane w niedalekiej przyszłości wyzwania rynku pracy. Studenci kierunku Edukacja techniczno-informatyczna otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu szeroko rozumianej informatyki. Absolwenci specjalności: informatyka w technice i bezpieczeństwo systemów informatycznych (studiów inżynierskich) będą przygotowani do pracy w charakterze administratorów systemów informatycznych w przemyśle, administracji gospodarczej, bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Znajda też pracę jako informatycy oraz programiści w firmach zajmujących się przygotowywaniem systemów informatycznych w różnych dziedzinach gospodarki. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu ochrony informacji i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Studenci zapoznani zostaną z metodami tworzenia bezpiecznych systemów przechowywania i przetwarzania danych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  WARUNKI PRZYJĘCIA: 1. Złożenie w dziekanacie następujących dokumentów: * świadectwo dojrzałości w oryginale * podanie (druk dostępny w dziekanacie) * kserokopia dowodu osobistego * kserokopia książeczki wojskowej * zaświadczenie lekarskie * 4 fotografie (legitymacyjne) 2. Odbycie z wynikiem pozytywnym rozmowy kwalifikacyjnej. 3. Dokonanie stosownych opłat.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci studiów inżynierskich uzyskują dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych z tytułem inżyniera, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia oraz na studia podyplomowe.
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)
  Kierunek: Edukacja Techniczno-Informatyczna
  Specjalnośc: Informatyka w Technice i Bezpieczeństwo systemów Informatycznych


  Absolwenci specjalności: informatyka w technice i bezpieczeństwo systemów informatycznych będą przygotowani do pracy w charakterze administratorów systemów informatycznych w przemyśle, administracji gospodarczej, bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Będą posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w charakterze  informatyków oraz programistów w firmach zajmujących się przygotowywaniem systemów informatycznych w różnych dziedzinach gospodarki. W czasie studiów nabędą także wiedzę i kompetencje do podejmowania zadań związanych z  ochroną informacji i bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych a także metodami tworzenia bezpiecznych systemów przechowywania i przetwarzania danych.

  Ogólnie, celem kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest nabycie przez absolwentów szeregu praktycznych umiejętności na styku kilku pozornie odległych dziedzin, takich jak:
  • ogólna wiedza techniczna
  • podstawy i zastosowania informatyki
  • podstawy pedagogiki, dydaktyki, metodyki i psychologii
  • elementy ekonomii, zarządzania jakością

  Podsumowując, celem kształcenia, któremu podporządkowano treści programowe oraz samą koncepcję studiów, jest przygotowanie kadr odpowiadających na współczesne oraz przewidywane w niedalekiej przyszłości wyzwania rynku pracy, ekonomii i technologii.

  Wybrane przedmioty z programu studiów:

  Specjalność: informatyka w technice i bezpieczeństwo systemów informatycznych (studia inżynierskie):

      * Komputerowa analiza obrazu
      * Podstawy techniki cyfrowej
      * Komputerowe wspomaganie w technice
      * Podstawy programowania
      * Propedeutyka bezpieczeństwa informacji
      * Metody programowo – sprzętowe zapewniające bezpieczeństwo informacji
      * Języki internetowe i www
      * Zaawansowane systemy bazodane
      * Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe
      * Grafika komputerowa/ systemy CAD
      * Zarzadzanie bezpieczeństwem informacji

   

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |