Informatyzacja Administracji Publicznej - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Avenhansen Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Informatyzacja Administracji Publicznej - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  W dniu 12 lutego 2010 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Celem wprowadzonych zmian jest m. in. umożliwienie obywatelom składania dokumentów do urzędów za pośrednictwem internetu bez potrzeby opatrywania podań "bezpiecznym podpisem elektronicznym". Ważnym elementem jest również stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania elektronicznej administracji i ułatwienia współpracy systemów teleinformatycznych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenia polecamy dla:  Pracowników urzędów administracji publicznej (urzędy gminy, starostwa urzędy wojewódzkie etc.), którzy w swej pracy zawodowej wykorzystują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia
  1. Sprawa administracyjna - wyjaśnienie podstawowych pojęć obowiązujących w procedurze administracyjnej
  2. Organ prowadzący postępowanie administracyjne – właściwość i wyłączenia
  3. Strony w postępowaniu administracyjnym
  4. Zagadnienia „techniczno - procesowe”
   • terminy w postępowaniu administracyjnym
   • doręczenia w postępowaniu administracyjnym (doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
   • wezwania oraz inne pisma w postępowaniu administracyjnym
   • protokoły i adnotacje
  5. Prowadzenie postępowania administracyjnego
  6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym
   • rodzaje i charakterystyka rozstrzygnięć administracyjnych
   • elementy formalne rozstrzygnięć administracyjnych
   • rektyfikacja rozstrzygnięć administracyjnych
   • wykonalność rozstrzygnięć administracyjnych
  7. Środki zaskarżenia od rozstrzygnięć administracyjnych
   • odwołanie
   • zażalenie
  8. Podpis elektroniczny w postępowaniu administracyjnym
  9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym. Rola decyzji administracyjnej z uwzględnieniem decyzji wydanej w formie dokumentu elektronicznego
  10. Plan Informatyzacji Państwa oraz projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu. Znaczenie usług publicznych (ePUAP, centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, realizacja zadań wynikających ze Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej)
  11. Podstawy prawne do działania Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
  12. Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji w formie elektronicznej między podmiotami publicznymi
  13. Badanie zgodności oprogramowania interfejsowego z rozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy
  14. Case study

Inne informacje związane z informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |