Home > Kursy i Szkolenia > Komunikacja w Biznesie > Korespondencyjnie > Kurs - jak wygrać w negocjacjach - Korespondencyjnie

Kurs - jak wygrać w negocjacjach - Korespondencyjnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem ESKK

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs - jak wygrać w negocjacjach - Online

 • Cele
  Kurs umożliwia skuteczne opanowanie technik negocjacji – umiejętności niezwykle cennej zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Omawia szczegółowo etapy przygotowania negocjacji, strategie i triki negocjacyjne oraz uczy, jak radzić sobie z przeszkodami w negocjacjach. Kurs dostarcza także wiedzy na temat sposobów wywierania wpływu na innych, sprawnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, motywacji oraz ekonomicznej organizacji pracy. Program kursu uwzględnia zasady savoir-vivre'u oraz etyki biznesowej.
 • Szczegółowe informacje
  Zalety Kursu
  • kompleksowe podejście do zagadnienia negocjacji
  • praktyczne przykłady
  • efektywny system powtórek
  • opieka doświadczonego nauczyciela
  • możliwość przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu
  Długość Kursu
  • długość kursu: 16 miesięcy (1 pakiet lekcyjny w miesiącu)
  • średni czas nauki: 15-30 minut dziennie
  • opłata za kurs (materiały lekcyjne i opieka nauczyciela)
  Program kursu

      * Zeszyt 1

        Człowiek jako istota społeczna.
        Psychologia stosunków interpersonalnych. Cechy i umiejętności niezbędne dla skutecznego
        negocjatora. Podstawy zachowania. Psychologiczne pułapki.

      * Zeszyt 2

        Podstawy negocjacji
        Czym są negocjacje? Kiedy negocjujemy? Definicje negocjacji. Reguły negocjacyjne. Podstawy
        marketingu. Motywy zakupu, czyli elementy strategii nabywczych klientów.

      * Zeszyt 3

        Przygotowanie do negocjacji
        Cele, cele pośrednie, cele alternatywne. BATNA. Planowanie. Mindmapping.

      * Zeszyt 4

        Przygotowanie do negocjacji
        Organizacja pracy. Zarządzanie czasem.

      * Zeszyt 5

        Samoocena jako punkt wyjścia do negocjacji
        Inteligencja. Inteligencja emocjonalna. Temperament. Typologia osobowościowa.
        Predyspozycje wynikające z różnic osobowościowych. Asertywność.

      * Zeszyt 6

        Komunikacja werbalna
        Zasady sprawnej komunikacji. Rodzaje i rola pytań. Parafraza i informacja zwrotna. Kultura
        języka. Rola języka w procesie sprzedaży.

      * Zeszyt 7

        Komunikacja niewerbalna
        Natura autoprezentacji. Taktyki autoprezentacyjne. Mowa ciała. Motywy autoprezentacyjne.

      * Zeszyt 8

        Wywieranie wpływu na innych
        Sugestia a manipulacja. Narzędzia wywierania wpływu. Podstawy marketingu.

      * Zeszyt 9

        Negocjacje indywidualne
        Predyspozycje indywidualne. Typy negocjatorów. Płeć mózgu i jej rola w negocjacjach.

      * Zeszyt 10

        Negocjacje zbiorowe
        Czym jest grupa społeczna? Role grupowe i ich znaczenie w negocjacjach.

      * Zeszyt 11

        Negocjacje a przywództwo
        Podstawy zarządzania zespołem. Style zarządzania a sposób negocjacji. Wizerunek społeczny
       człowieka zajmującego wysokie stanowisko.

      * Zeszyt 12

        Twórcze rozwiązywanie problemów
        Co to jest kreatywność? Rola kreatywności w rozmowach handlowych. Techniki twórczego
        rozwiązywania problemów.

      * Zeszyt 13

        Negocjacje właściwe
        Fazy negocjacji. Strategie. Triki negocjacyjne. Negocjacje na co dzień.


      * Zeszyt 14

        Negocjacje właściwe
        Trudni negocjatorzy. Gniew – Twój przeciwnik w negocjacjach. Strach w negocjacjach. Trema,
        stres, nieśmiałość – czynniki wpływające na jakość negocjacji. Telenegocjacje.

      * Zeszyt 15

        Etykieta menedżera
        Dobre maniery. Moda a elegancja. Bilety wizytowe. Prezenty. Prawa pierwszeństwa.

      * Zeszyt 16

        Negocjacje – podsumowanie
        Elementy psychologii sprzedaży. Sprzedaż partnerska. Etyka w biznesie. Sztuka negocjacji,
        czyli każdy może stać się dobrym negocjatorem.


Inne informacje związane z Komunikacja w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |