Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem wykorzystania formy elektronicznej

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem wykorzystania formy elektronicznej - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem wykorzystania formy elektronicznej


  Szkolenie polecamy szczególnie:
  • pracownikom samorządowym i urzędnikom oraz pracownikom służby cywilnej i innym osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych rozstrzygających indywidualne sprawy administracyjne,
  • osobom występującym w postępowaniach administracyjnych poza organami (pracownikom i przedstawicielom stron postępowania).

  Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego oraz orzecznictwa a także nabycie umiejętności stosowania procedury administracyjnej w praktyce. Przepisy zostaną omówione wraz z ważnymi orzeczeniami sądów, w szczególności uchwałami Naczelnego Sądu Administracyjnego, które znacząco wpływają na sposób stosowania kpa.

  Na szkoleniu przedstawimy także zmiany przepisów, które weszły w życie 11 maja 2014 r . Obejmują one następujące zagadnienia:
  • rozszerzenie możliwości doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • rozszerzenie dostępu strony do akt sprawy drogą elektroniczną,
  • dopuszczenie formy elektronicznej dla czynności, dla których aktualnie zastrzeżona jest forma pisemna, np. wezwania na rozprawę, sporządzenia przez urzędnika adnotacji, ustanowienia pełnomocnictwa, składania zeznań i wyjaśnień,
  • dopuszczenie stosowania elektronicznych kopii dokumentów papierowych uwierzytelnionych przez wnoszącego pismo jako jego załączników.

  Uczestnicy dowiedzą się:
  • w jaki sposób prawidłowo prowadzić postępowanie administracyjne,
  • jak uzyskać w sprawie administracyjnej skuteczną ochronę prawną,
  • jakie są najnowszych zmiany ustawowe, związane z poszerzeniem wykorzystania komunikacji elektronicznej,
  • w jaki sposób najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych wpływają na sposób rozpatrywania spraw.

  Metody prowadzenia zajęć:
  • wykład,
  • przedstawienie orzecznictwa,
  • ćwiczenia praktyczne - case study.

  Program szkolenia :


  1 . Zastosowanie Kpa:
  • pojęcie sprawy administracyjnej,
  • organy i ich właściwość,
  • zasady ogólne Kpa.

  2. Zakres podmiotowy postępowania administracyjnego:
  • wyłączenie pracownika i organu,
  • spory o właściwość,
  • definicja strony postępowania,
  • przedstawicielstwo stron i pełnomocnictwo,
  • podmioty na prawach strony.

  3. Postępowanie administracyjne i jego stadia:
  • wszczęcie postępowania, odmowa wszczęcia postępowania,
  • terminy załatwiania spraw, przywracanie uchybionych terminów,
  • zażalenie na bezczynność i przewlekłość postępowania,
  • wezwania i doręczenia,
  • zawieszenie postępowania,
  • dokumentowanie postępowania: metryka sprawy, protokoły i adnotacje.

  4 . Elektronika w postępowaniu administracyjnym:
  • podpis elektroniczny i jego kwalifikowana forma,
  • profil zaufany platformy e-PUAP,
  • elektroniczna skrzynka podawcza urzędu,
  • dopuszczalny zakres wykorzystania formy elektronicznej w postępowaniu,
  • komunikacja elektroniczna w sprawach administracyjnych.

  5 . Postępowanie wyjaśniające:
  • środki dowodowe,
  • moc dowodowa dokumentów,
  • zakazy dowodowe,
  • rozprawa administracyjna.

  6. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym:
  • umorzenie postępowania,
  • decyzja administracyjna – składniki i prawidłowy sposób konstrukcji,
  • sprostowanie i rektyfikacja nieistotnych wad decyzji,    
  • rozstrzygnięcia incydentalne – postanowienia.

  7. Środki odwoławcze:
  • odwołanie – konstrukcja prawna, termin wniesienia, elementy konieczne,
  • zażalenie – dopuszczalność i elementy konieczne,
  • skutki prawne wniesienia środków odwoławczych dla organu prowadzącego postępowanie,
  • uprawnienia autorewizyjne,
  • rozstrzygnięcia organów wyższego stopnia.

  8.   Możliwości zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych:
  • wznowienie postępowania – przesłanki, procedura, skutki,
  • stwierdzenie nieważności decyzji – przesłanki, procedura, skutki,
  • uchylenie lub zmiana decyzji niewadliwej – przesłanki, procedura, skutki.

  9. Sądowa kontrola aktów administracyjnych:
  • zakres kognicji sądów administracyjnych,
  • zasady i forma wnoszenia skarg,
  • uprawnienia autokontrolne zaskarżonego organu,
  • rozstrzygnięcia wojewódzkich sądów administracyjnych,
  • skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  10. Postępowania uproszczone:
  • wydawanie zaświadczeń,
  • rozpatrywanie skarg i wniosków.

  11. Wyjaśnianie watpliwości, pytania, dyskuja - za zakończenie każdego dnia zajęć.


  Miejsce : Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.


  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

Inne informacje związane z prawo administracyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |