Postępowanie Administracyjne – Praktyczne Zagadnienia w Postępowaniu Organów I-go Stopnia - Szkolenie dla Firm

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Staja Group S.C.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Postępowanie Administracyjne – Praktyczne Zagadnienia w Postępowaniu Organów I-go Stopnia - Szkolenie dla Firm - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Postępowanie administracyjne – praktyczne zagadnienia w postępowaniu organów pierwszego stopnia – 2011r.

  Szkolenie jest skierowane do urzędników urzędów gminnych i miejskich
  oraz urzędów administracji państwowej wydających decyzje w pierwszej instancji:

  a.    prowadzących postępowania administracyjne,
  b.    sporządzających postanowienia i decyzje,
  c.    przełożonych nadzorujących prawidłowość postępowań w komórkach
        organizacyjnych urzędu.  

  Celem szkolenia jest omówienie:
  -  najnowszych zmian Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym jednej
     z obszerniejszych nowelizacji ostatnich lat.
  -  podstawowych zagadnień z zakresu procedury administracyjnej, w tym
     dotyczących wszczęcia postępowania, czynności w jego toku oraz form
     wydawanych rozstrzygnięć,  
  -  zasad tworzenia aktów administracyjnych (postanowień i decyzji
     administracyjnych), w szczególności w pryzmacie najczęściej popełnianych
     błędów.  

  Zakres tematyczny:

  I.    Charakterystyka i rodzaje aktów administracyjnych
    a.    decyzja – wprowadzenie do problematyki,
    b.    postanowienie.
  II.    Czynności inicjujące postępowanie oraz czynności w jego toku
    a.    wszczęcie postępowania,
    b.    terminy procesowe,
    c.    doręczenia,
    d.    sprostowania,
    e.    zawieszenie postępowania.
  III.   Konstruowanie aktów administracyjnych – wymogi poprawności językowej,
         specyfika języka prawnego i kryteria obowiązujące dla języka prawniczego,
         w tym:
    a.    treść i struktura decyzji administracyjnej (postanowienia),
    b.    stosowanie pojęć prawniczych, z uwzględnieniem definicji, zakresu nazwy
           i pojęć równoważnych, znaczenia spójników mowy potocznej „i”, „a”, „lub”,
           „albo”, bądź, … bądź”,
  IV.   Wadliwości postępowania rzutujące na ważność decyzji administracyjnej
  V.    Postępowanie odwoławcze - zagadnienia podstawowe.

  Powyższe zagadnienia będą omawiane z uwzględnieniem najnowszych
  zmian k.p.a. , w tym:
  1.  ustawy nowelizującej z dnia 3 grudnia 2010r., wprowadzającej nowe instytucje
       i modyfikuje dotychczasowe, obejmując zakresem swojego uregulowania
       takie kwestie jak:
       - skarga na przewlekłość postępowania (obok dotychczasowej skargi
         na bezczynność organu),
       - obowiązek wskazania adresu w kraju przez stronę mającą miejsce
         zamieszkania za granicą (na wzór regulacji art. 11355 Kodeksu
         postępowania cywilnego)
       - uchylenie decyzji przez organ odwoławczy i przekazanie sprawy
         do ponownego rozpatrzenia (zmiana treści art. 138 k.p.a.).
       - formy przekazywania podania do organu właściwego w sprawie przez
         organ niewłaściwy
       - możliwości sporządzania kopii z akt sprawy, wyzwania telefonicznie,
       - form rozstrzygnięć organów administracji publicznej wydawanych w formie
         decyzji (maja być zastąpione postanowieniami, np. odmowa wszczęcia
         postępowania o  stwierdzenie nieważności decyzji, odmowa wznowienia
         postępowania),
  2.  ustaw nowelizujących, które weszły w życie z dniem 17 czerwca 2010r.
       i 2 stycznia 2011r.

Inne informacje związane z prawo administracyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |