Información

Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku jest uczelnią niepaństwową utworzoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 1996 r., wpisaną do rejestru Wyższych Szkół Niepaństwowych pod poz. 79.

         Uczelnia posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wyższym Dz. U. Nr 65 poz. 385 z późniejszymi zmianami.

         Pomysłodawcą i rektorem WSMiIU jest dr matematyki Zofia Leszczyńska, wieloletni pracownik Politechniki Białostockiej, na której wykłada od roku 1973 do chwili obecnej. Uczelnia, która powstała daje możliwość zdobycia atrakcyjnego i ciekawego zawodu, jednocześnie pozwala na podjęcie dalszej nauki na studiach uzupełniających na kierunkach ekonomicznych i informatyczno-matematycznych.

         WSMiIU jest uczelnią młodą. Funkcjonuje od 1996 roku i cały czas rozwija się. Uczelnia od 2001r. mieści się w nowej, własnej siedzibie. Posiada nowocześnie wyposażoną i stale udoskonalaną pracownię komputerową, własną bibliotekę z najnowszymi pozycjami z takich dziedzin jak: informatyka, matematyka, logistyka, ekonomia i inne.

         Ksztalcenie w WSMIIU odbywa się w systemie studiów dziennych (stacjonarnych) i zaocznych (niestacjonarnych). Obecnie studiuje około 300 studentów. Koszt studiów jest dostosowany do poziomu akceptowalnych cen za tego typu usługi w naszym regionie, a rozbudowany system stypendialny (stypendia socjalne i naukowe) umożliwia szczególnie uzdolnionym i pracowitym a także niezamożnym studentom refinansowanie znacznej części czesnego.

         Rokrocznie ogłaszane są rankingi szkół wyższych, w których Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej plasuje się na coraz wyższych pozycjach. I tak w rankingu Szkół Wyższych WPROST - w kategorii: Niepaństwowe szkoły niebiznesowe, w którym sklasyfikowano 132 uczlenie tego typu, Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku znalazła się na 3 pozycji.

W kategorii: Nowoczesne technologie - informatyka, elektornika, inżynieria materiałowa, w którym sklasyfikowano 30 uczelni wyższych z terenu całej Polski (bez względu na formę własności), WSMIIU znalazła się na 11 miejscu. Przy tej klasyfikacji szczególnie wysoko oceniono rynową wartość dyplomu.

          Reasumując, dobrze się stało, że w naszym regionie powstała Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej, dająca młodym ludziom szansę na zdobycie atrakcyjnego zawodu potwierdzonego dyplomem o dużej wartości rynkowej.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |