Información

Historia


Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna powstała w 1997 roku pod pierwotną nazwą Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, korzystając z bazy lokalowej i materialnej oraz doświadczeń College'u THE TOP.

Dynamiczny rozwój oraz utworzenie dwóch nowych kierunków humanistycznych, filologii i politologii spowodowały zmianę nazwy na Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna. Uczelnie wciąż łączy ścisła współpraca z College'em THE TOP, który jako najstarsza szkoła językowa na Podbeskidziu i współzałożyciel WSEH przekazał Uczelni swoje bogate doświadczenie i tradycje.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna stała się pionierem na Podbeskidziu w zakresie prowadzenia humanistycznych kierunków studiów.

Od początku swego istnienia kładzie szczególny nacisk w programie kształcenia na wiedzę z zakresu nauk o Europie, języków obcych i na praktyki zawodowe, co w nowych warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest szczególnie ważne dla absolwentów Uczelni, a także dla regionu i kraju. WSEH jest Uczelnią ponadregionalną studiują w niej studenci z całego kraju i z zagranicy.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna przywiązuje wielką wagę do kształtowania postaw obywatelskich oraz przestrzegania zasad tolerancji, które wynikają z solidnego wykształcenia opartego na zasadach etycznych zgodnie z sentencją Cycerona, że "orator vir bonus dicendi peritus". Wynika z niej dla nas, że człowiek wykształcony, czyli orator, a wiec mówca, czyli także polityk, nauczyciel oraz człowiek zarządzający innymi i mający na nich wpływ, powinien być nie tylko biegłym w posługiwaniu się słowem i wiedzą, ale również dobry, czyli zobowiązany do przestrzegania zasad etycznych. Takie zasady przyświecają całej wspólnocie akademickiej, stanowiąc ideowy fundament Statutu Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Humanistycznej.

WSEH działa na podstawie Zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-348TBM/2000 i jest wpisana do rejestru MEN pod numerem 126


7 sierpnia 1997 roku    powstanie Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania (obecnie Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej) w Bielsku-Białej z kierunkiem studiów Zarządzanie i Marketing.
30 września 2000 roku    uruchomienie kierunków Filologia Angielska i Filologia Niemiecka.
6 czerwca 2000 roku    przedłużenie zezwolenia na funkcjonowanie Uczelni.
10 listopada 2000 roku    zmiana nazwy Uczelni na obecną: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
11 stycznia 2001 roku    uruchomienie kierunku Politologia w trybie studiów dziennych.
26 czerwca 2003 roku    uzyskanie zgody na uruchomienie pozostałych trybów na kierunku Politologia (zaoczne, wieczorowe, eksternistyczne).
25 września 2003 roku    Przyznanie europejskiego znaku jakości - akredytacji FEDE na kierunku filologia
29 grudnia 2004 roku    Wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną pozytywnej oceny w sprawie jakości kształcenia na kierunku "Zarządzanie i Marketing"
22 września 2005 roku    Wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną pozytywnej oceny w sprawie jakości kształcenia na kierunku "Filologia"
20 marca 2007 roku    Powtórne przyznanie europejskiego znaku jakości - akredytacji FEDE - na kierunkach filologia, politologia i zarządzanie.
17 maja 2007 roku    Wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną pozytywnej oceny w sprawie jakości kształcenia na kierunku politologia.
3 lipca 2008 roku     Wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną pozytywnej oceny w sprawie jakości kształcenia na kierunku zarządzanie.


Misja uczelni
Misją Uczelni jest obudzić w studentach niepohamowaną ciekawość świata poprzez kształtowanie w nich twórczych osobowości i wyposażenie ich w umiejętność zdobywania potrzebnej wiedzy.
Misja realizowana jest poprzez wysoką jakość kształcenia i elastyczny system nauczania.

Co nas wyróżnia
Naszym mottem przewodnim jest Student w centrum uwagi. Dlatego też:

    * Celem istniejącego od 2001 roku Centrum Kariery Zawodowej jest monitoring rynku pracy. Na        podstawie jego analiz WSEH buduje programy nauczania, oraz tworzy kierunki i                              specjalności. Centrum dba także o zapewnienie spójnego i jednolitego systemu oceniania.
    * Studenci filologii mogą korzystać z rozbudowanego systemu mentorskiego, dzięki któremu            mają szeroki wybór praktyk pod okiem najlepszych i najbardziej doświadczonych nauczycieli            ("mentorów").
    * Studenci politologii i zarządzania korzystają z ogromnej bazy kontaktów z instytucjami                    samorządowymi i prywatnymi firmami.
    * Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia zapewnia podział na studia 3 i 4 letnie, na które            studenci filologii kierowani są zależnie od wyniku testów językowych.
    * Na politologii i zarządzaniu nacisk kładzie się na rozwijanie pełnej aktywności studenta (liczne        sesje naukowe, dyskusje panelowe i konserwatoria).
    * Co roku odbywają się spotkania z europosłami. Dla 10 losowo wybranych studentów                    organizuje się bezpłatny wyjazd do siedziby Unii Europejskiej w Brukseli i Parlamentu                    Europejskiego w Strasburgu, gdzie mają możliwość poznania członków komisji                                parlamentarnych. Uczelnie odwiedzają znamienici goście, pośród których należy wymienić                prof. Richarda Pipes, doradcę prezydent Regana.
    * Co roku Uczelnia organizuje olimpiady językowe sprawdzające znajomość języka obcego.                Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.olimpiada.wseh.pl

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |