Información

Z dniem 21 marca 2005 r. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach jako pierwsza niepubliczna Uczelnia Akademicka na Śląsku otrzymała uprawnienia do prowadzenia pełnego cyklu kształcenia wyższego.
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach posiada Akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce otrzymała prestiżowy certyfikat WIARYGODNEJ SZKOŁY nadawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach została powołana w celu kształcenia i wychowywania ludzi dojrzałych do samodzielnego i profesjonalnego rozwiązywania zarządczych, marketingowych, organizacyjnych i gospodarczych problemów przedsiębiorstw i instytucji oraz uczestniczenia w życiu gospodarczym i społecznym regionu, kraju i Europy, a także wspomagania organów władzy samorządowej i państwowej.

W procesie edukacyjnym korzystamy z inwencji oraz kreatywności naszych studentów. Chętnie wspieramy ich aktywność naukową i kulturalną.

Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych realizuje proces edukacyjny i naukowo-badawczy dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz zaangażowaniu uznanej w środowisku naukowym polskiej i zagranicznej kadry nauczycieli akademickich oraz wybitnych praktyków.
Nasza Uczelnia prowadzi współpracę z czołowymi uczelniami w kraju i za granicą  z  uniwersytetami z Austrii, Danii, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Turcji i Tajwanu. Dzięki niej nasi pracownicy naukowi i studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności językowe.

Uczelnia stawia sobie za cel zajęcie wiodącej pozycji wśród uczelni niepaństwowych w regionie. Szczególnym wyróżnikiem i dążeniem Uczelni jest zdobycie czołowej pozycji lidera w zakresie kształcenia w obszarze:

    * zarządzania
    * filologii (angielskiej, germańskiej, rosyjskiej oraz hiszpańskiej)
    * filologii polskiej
    * ekonomii

Uczelnia dąży do ciągłego rozwoju intelektualnego oraz wspomagania indywidualnych uzdolnień, a także aspiracji naukowych, społecznych i praktycznych zarówno studentów, jak i pracowników. Stwarza możliwość w pełni satysfakcjonującego rozwoju wszelkich zainteresowań oraz aktywności i przedsiębiorczości.

W tym celu inicjuje i wspiera liczne projekty i przedsięwzięcia starając się budować swoją pozycję i wizerunek na miarę XXI wieku.

Cykl kształcenia obejmuje studia: I, II stopnia oraz podyplomowe.

Uczelnia realizuje proces edukacyjny i naukowo-badawczy w oparciu o wiedzę oraz doświadczenie polskiej i zagranicznej kadry nauczycieli akademickich o uznanym w środowisku autorytecie naukowym i praktycznym.

Uczelnia posiada strukturę dwuwydziałową:
 • Wydział Ekonomiczno-Inżynieryjny
  • W ramach Wydziału Ekonomiczno-Inżynieryjnego funkcjonują następujące Katedry:
   • Katedra Zarządzania i Finansów
   • Katedra Marketingu
 • Wydział Humanistyczny
  • W ramach Wydziału Humanistycznego funkcjonuje
   • Katedra Filologii
    w skład której wchodzą następujące zakłady:
    • Zakład Filologii Angielskiej
    • Zakład Filologii Rosyjskiej
    • Zakład Filologii Hiszpańskiej
    • Zakład Filologii Germańskiej
    • Zakład Języków Specjalistycznych
Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |