Home > Studia I Stopnia > Bezpieczeństwo Publiczne > Katowice > Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Wewnętrzne - Katowice - Śląskie

Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem "Gallus" Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Bezpieczeństwo Wewnętrzne - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Tutuł uzyskany
  Studia prowadzone są również w trybie zaocznym.
 • Szczegółowe informacje
  Wydział  Ekonomiczno-Inżynieryjny
  Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
  Studia I stopnia –  licencjackie (6 semestrów)

  Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są studiami o charakterze interdyscyplinarnym. Treści programowe łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.
  Kompleksowo traktują  i odnoszą się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Specjalności:
  • Bezpieczeństwo w aglomeracjach miejskich
  Specjalność obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem aglomeracji miejskich oraz bezpieczeństwem ludności i zasobów szczególnego znaczenia. Na specjalności prowadzone będą zajęcia związane z szeroko pojmowaną  tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym (bezpieczeństwo transportowe, ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne itp.).

  Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (m.in.: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Straż Miejska, Straż Pożarna, Biuro Zarządzania Kryzysowego w terenowych urzędach administracji państwowej).
  • Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
  Specjalność obejmuje zagadnienia związane z bezpieczeństwem w systemach i sieciach teleinformatycznych, zwalczaniem terroryzmu komputerowego – cyberterroryzmu i przestępczości komputerowej.

  Na specjalności prowadzone będą zajęcia związane z bezpieczeństwem w handlu elektronicznym, zastosowaniem rozwiązań informatycznych dla bezpieczeństwa wydatków publicznych po wprowadzeniu budżetowania zadaniowego. W programie studiów przewidziano, także zajęcia z grafiki komputerowej i prezentowane możliwości jej zastosowania w celu wsparcia działalności organizacyjnej i szkoleniowej w bezpieczeństwie.

  Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informatyczne (m.in.: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Straż Miejska, Straż Pożarna, Biuro Zarządzania Kryzysowego w terenowych urzędach administracji państwowej) oraz w komórkach zajmujących się ochroną danych osobowych oraz ochroną informacji niejawnej.

Inne informacje związane z Bezpieczeństwo Publiczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |