Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie - ogólne > Katowice > Studia I Stopnia - Zarządzanie - Katowice - Śląskie

Studia I Stopnia - Zarządzanie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem "Gallus" Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Tutuł uzyskany
  Możliwość kontynuacji studiów magisterskich. Studia prowadzone są również w trybie zaocznym.
 • Szczegółowe informacje
  Wydział  Ekonomiczno-Inżynieryjny
  Kierunek: Zarządzanie – stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
  Studia I stopnia –  licencjackie (6 semestrów)

  Program studiów na kierunku Zarządzanie obejmuje bloki przedmiotów ogólnych, kierunkowych i związanych z wybraną specjalnością. Zapewniają Absolwentom kanon wiedzy ekonomicznej i ogólnej.

  Specjalności:
  • Zarządzanie firmą na rynkach krajowych i zagranicznych
  zapoznaje z zasadami funkcjonowania rynku, jako podstawy podejmowania decyzji menedżerskich oraz określania strategii przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynkach krajowych i zagranicznych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, instytucjach otoczenia biznesu, administracji publicznej oraz są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)
  • Reklama
  zapoznaje z procesem tworzenia marketingowej strategii firmy w połączeniu ze strategią promocji produktu, a następnie przełożeniem celów marketingowych na język reklamy. Specjalność ta uczy tworzenia scenariuszy promocji oraz projektowania i wdrażania kampanii reklamowych, dobierania środków i narzędzi informatycznych – sprzętu i oprogramowania (także w Internecie) oraz reklamowych zależnie od specyfiki produktu i firmy. Absolwenci znajdują zatrudnienie w agencjach reklamowych, firmach public relations, biurach rzecznika prasowego oraz są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
  Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)
  • Zarządzanie kadrami – Zarządzanie personelem lotnisk
  Zapoznaje ze specyfiką zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie. Uczy prowadzenia nowoczesnej polityki kadrowej, właściwego doboru pracowników, przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji, rozpoznawania przyczyn konfliktów interpersonalnych w przedsiębiorstwie i ich rozwiązywania, organizację efektywnego systemu motywacji i szkoleń. Absolwenci znajdują zatrudnienie w działach spraw personalnych firm i instytucji, w agencjach konsultingowych, w firmach headhunterskich, w biurach pracy oraz są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Tematyka zarządzania personelem lotnisk pogłębi wiedzę studentów o elementy charakterystyczne dla przedsiębiorstwa lotniczego lub przedsiębiorstwa infrastrukturalnego, bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym, w obszarach specyfiki prawnej i organizacyjnej działalności lotniczej – regulacje krajowe, unijne i międzynarodowe.
  Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)
  • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce
  Zapoznaje ze sposobami tworzenia i kierowania przedsiębiorstwami turystycznymi i hotelami. Przekazuje niezbędną wiedzę z zakresu: zarządzania marketingowego w turystyce i hotelarstwie, prawa w turystyce i hotelarstwie, psychologii społecznej i podstaw dyplomacji. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności są niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynku turystycznym i hotelarskim. Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w biurach turystycznych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych i w punktach informacji turystycznej.
  Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)
  • Zarządzanie sprzedażą i negocjacje
  Zapoznaje z technikami finansowania i sprzedaży, a także uczy sztuki prowadzenia negocjacji z klientem warunków transakcji, dostosowując je do indywidualnych przypadków. Pokazuje, jak wykorzystać nowoczesne techniki w procesie sprzedaży, koordynować zespoły pracowników oraz zaprojektować dział sprzedaży. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych – krajowych i zagranicznych, instytucjach i organizacjach rynku ubezpieczeń, bankowości oraz nieruchomości.
  Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |