HR dla Kadry Kierowniczej - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Europejska Grupa Doradcza

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły HR dla Kadry Kierowniczej - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności profesjonalnej rozmowy z kandydatami, ocena i weryfikacja potencjału kandydatów do pracy, ocena potrzeb szkoleniowych zespołu i pracowników oraz skuteczne motywowanie i ocena pracowników.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenie adresowane jest dla menedżerów wszystkich szczebli zarządzania w organizacji, członków zarządu, kadry kierowniczej średniego szczebla oraz menedżerów liniowych.
 • Szczegółowe informacje
  KORZYŚCI
  • Wysoka jakość
   zajęcia prowadzą trenerzy posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji. Kadra nastawiona jest przede wszystkim na przekazywanie wiedzy praktycznej, co ma decydujący wpływ na efektywność realizowanych szkoleń.
  • Praktyczna forma
   szkolenie ma formę treningu umiejętności - podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania praktyczne, biorą udział w symulacjach i dyskusjach moderowanych, rozwiązują testy kompetencyjne, analizują przypadki rzeczywiste oraz dydaktyczne. Każde ćwiczenie podlega analizie i omówieniu (przez grupę oraz trenera) - uczestnicy otrzymują w ten sposób informację zwrotną. Duże doświadczenie dydaktyczne naszych trenerów gwarantuje bardzo efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na szkolenie.
  • Wzajemna wymiana doświadczeń
   pomiędzy uczestnikami szkolenia, co pozwoli na weryfikację i doskonalenie umiejętności
  • Konsultacje z trenerem
  • Certyfikat ukończenia szkolenia.
  PROGRAM RAMOWY
  1. Proces rekrutacji i selekcji pracowników
   • Analiza zapotrzebowania personalnego w firmie
   • Określenie wymagań: wymagania osobowe, pięciostopniowy system analizy przydatności kandydata do pracy
   • Budowanie profilu kompetencyjnego kandydata
   • Selekcja podań o pracę
   • Techniki prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
   • Inne metody procesu kwalifikacji
  2. Określanie potrzeb szkoleniowych pracowników
   • Szkolenia a polityka firmy
   • Analiza potrzeb w oparciu o cele stanowisk pracy
   • Techniki i narzędzia analizy potrzeb i efektywności szkoleń
   • Określenie kompetencji "idealnego pracownika"
   • Weryfikacja potrzeb szkoleniowych na poszczególnych stanowiskach pracy
  3. Ocena i motywowanie pracowników
   • Ankieta jako podstawowy materiał weryfikujący umiejętności pracowników
   • Kontrola
   • Motywująca nagana
   • Pochwała
   • Ocena okresowa
  4. Coach menedżer
   • Kompetencje merytoryczne
   • Znajomość prawidłowości rządzących procesem uczenia się
   • Efektywne techniki komunikacyjne, czyli porozumiewanie się bez barier
   • Inteligencja emocjonalna
   • Realizowanie zadania bądź określonego działania ujętego w planie
   • Ocena wykonanych działań
   • Planowanie efektywniejszego funkcjonowania
   • Zakończenie coachingu

Inne informacje związane z rozwój kardy kierowniczej

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |