Home > Policealne > Grafika Komputerowa > Dzienne > Wrocław > Grafika Komputerowa - Kurs - Wrocław - Dolnośląskie

Grafika Komputerowa - Kurs - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wrocławski Instytut Designu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Grafika Komputerowa - Kurs - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Photoshop praktyczny
  Celem tego etapu jest opanowanie podstawowych narzędzi programu Photoshop. Uczestnicy szkolenia uczą się roli zaznaczeń w pracy z Photoshopem, ich tworzenia i modyfikowania. Poznają zasady definiowania i dobierania kolorów a także różnice pomiędzy modelami kolorów i obszary ich zastosowania. W trakcie wielu ćwiczeń praktycznych uczestnicy opanowują też posługiwanie się pędzlami, pracę na warstwach i gradienty. Na zajęciach można dowiedzieć się jak wielkość dokumentu przekłada się na jego drukowanie oraz jak poprawić zniszczone zdjęcia za pomocą stemplowania. Wynikiem kursu jest ilustracja, którą uczestnicy samodzielnie przygotowują za pomocą wyżej wymienionych technik.

  Photoshop dogłębny
  Na tym poziomie uczestnik poznaje narzędzia i techniki graficzne dające bardzo szerokie możliwości kreacyjne. Uczestnik szkolenia uczy się wykorzystywać maski, efekty warstw i tryby mieszania do tworzenia fotomontaży. Poprzez stosowanie ścieżek i warstw wektorowych uczestnik szkolenia opanowuje elementy wektorowe dostępne z poziomu Photoshopa. Dowiaduje się też jak wykorzystać tekst w projektach graficznych. Podczas trwania szkolenia przedstawione zostają zasady wykorzystywania najważniejszych filtrów Photoshopa oraz pracy z podstawowymi narzędziami korekty barwnej obrazka. Efektem końcowym jest fotomontaż przygotowany przez uczestnika w oparciu o poznane techniki. Warunkiem przystąpienia do tego poziomu jest znajomość zagadnień z poziomu podstawowego.

  Photoshop wnikliwy
  Ten etap kursu wprowadza zagadnienia zaawansowane, dotyczące szczególnie korekcji tonalnej i barwnej oraz pracy z kanałami. Podczas zajęć uczestnik dowiaduje się jak poprawiać zdjęcia i skany o niezadowalającej jakości wykorzystując wszystkie tryby koloru i zaawansowane metody tworzenia selekcji. Poznaje również metody tworzenia zdjęć panoramicznych i automatycznych galerii WWW. Uczestnik uczy się też jak automatyzować pracę przy pomocy zadań i przetwarzania wsadowego oraz jak zapisywać materiały do zastosowań WWW i DTP. Ważnym elementem zajęć jest również przedstawienie możliwości Photoshopa w zakresie importowania plików RAW, będących coraz częściej spotykanym rozwiązaniem wśród formatów zapisu fotografii cyfrowych. Kurs zakończony jest samodzielnym przygotowaniem grafiki na potrzeby WWW i DTP. Warunkiem uczestnictwa w tym etapie kursu jest ukończenie kursu na poziomie zaawansowanym.

  Ilustrator praktyczny
  Celem tego kursu jest wprowadzenie uczestnika w świat grafiki wektorowej. Na przykładzie programu Adobe Illustrator przedstawione zostają najważniejsze zasady pracy z wektorami. Kursanci poznają podstawowe narzędzia służące do stworzenia grafiki wektorowej. Uczą się pracy z kształtami podstawowymi. Dowiadują się jak można je modyfikować narzędziami transformacji numerycznej aby uzyskać największą precyzję pracy. Kolejnym krokiem w kierunku bardziej złożonych grafik jest opanowanie filtrów ścieżek i operacji logicznych. To w połączeniu z pracą na warstwach oraz poznaniem zasad definiowania kolorów pozwoli przygotowywać prace, które dają się łatwo modyfikować. Wynikiem kursu są rysunki, które uczestnicy przygotowują samodzielnie wykorzystując techniki i narzędzia poznane na zajęciach.

  Ilustrator wnikliwy
  Na tym poziomie uczestnik poznaje zaawansowane narzędzia i techniki graficzne. Uczestnik szkolenia poznaje między innymi sposoby importowania grafiki zewnętrznej do Illustratora oraz zasady pracy z krzywymi Beziera, narzędziem które jest niezbędne w arsenale każdego grafika. Uczy się dodawać i modyfikować krzywe tak, aby uzyskać wymagany kształt. Kolejnym elementem, który pomaga w bardziej skomplikowanych pracach jest stosowanie złożonych wypełnień. Kursant uczy się stosować mapy gradientów oraz wypełnienia wzorkami. Uczy się też jak można wykorzystać pędzle artystyczne w codziennej pracy. Ostatnimi elementami, jakie zostają wprowadzone w trakcie kursu, są zagadnienia związane z typografią oraz wykorzystanie filtrów Illustratora podczas pracy. Efektem kursu jest samodzielnie przygotowana podczas zajęć złożona ilustracja. Może to być grafika zaprojektowana przez kursanta, albo istniejący obiekt realistyczny.

  InDesign praktyczny

  Kurs skierowany jest do osób, które uważają, że tekst jest bardzo ważnym nośnikiem informacji, dużo z nim pracują i chcą poznać zasady jego składania. InDesign jest najbardziej zaawansowanym narzędziem, które można w tym celu wykorzystać. Uczestnik w trakcie tego etapu poznaje, jak należy zdefiniować stronę aby zapewnić wysoką czytelność tekstu. W trakcie pracy zostaje wprowadzony w metody formatowania tekstu zarówno na poziomie znaków jak i akapitów. Poznaje możliwości drzemiące w nowoczesnych krojach pisma i uczy się je wykorzystywać podczas pracy. Kursanci uczą się też w jaki sposób tworzyć dokumenty wielostronicowe i dodawać do nich grafikę, która oblewana będzie tekstem. To wszystko połączone jest z wiedzą typograficzną, która pozwoli na przygotowanie składu tekstu odpowiedniego do potrzeb. W efekcie uczestnicy zyskują wiedzę, umiejętności oraz świadomość problemów, jakie pojawiają się podczas składania tekstu. To pozwala im na efektywną pracę z tekstem, co wykorzystują do przygotowania wizytówki, ogłoszenia, listu itp.

  InDesign wnikliwy
  Na tym poziomie uczestnik poznaje zaawansowane narzędzia i techniki pracy z tekstem. Poznaje metody pracy ze stronami wzorcowymi i zasady ich wykorzystania. W trakcie wzrastającego poziomu komplikacji tekstu dowiaduje się w jaki sposób wykorzystać style znakowe i akapitowe. Ważnym elementem jest także umiejętność budowania zagnieżdżeń stylów, co pozwala na tworzenie atrakcyjnych elementów tekstowych. Kursanci uczą się także jak zastosować w pracy z tekstem i obrazem różne metody włamywania grafiki w tekst, oraz jak przy pomocy warstw uczynić proces składu łatwiejszym. Kolejnym elementem programu InDesign, jaki uczestnicy poznają w trakcie nauki, jest praca z tabelami i metody ich formatowania. Po ukończeniu tego etapu kursanci potrafią przygotować złożone układy graficzno-tekstowe.

  Identyfikacja wizualna

  Szkolenie skierowane do osób, które biegle posługują się programami graficznymi wchodzącymi w pakiet Adobe Creative Suite. Polecamy je osobom zawodowo zajmującym się projektowaniem i chcącym poszerzyć swoją wiedzę na temat identyfikacji wizualnej. Szkolenie zainteresuje pracowników agencji reklamowych, pracowników studiów DTP, jak i freelancerów specjalizujących się w projektowaniu. Zakres szkolenia koncentruje się na projektach i składa się z części teoretycznej oraz bardzo intensywnej części praktycznej. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe zasady projektowania i kompozycji, zaznajamiają się z regułami typografii oraz przyswajają sobie zasady tworzenia systemów identyfikacji wizualnej. Praktyczne zajęcia skupiają się na projektowaniu systemu graficznego firmy (papieru firmowego, wizytówek, billboardów itp.), a ich efektem jest pełnowartościowa księga identyfikacji wizualnej zawierająca księgę znaku i opracowanie podstawowych materiałów reklamowo-promocyjnych. Wymagania wstępne wobec uczestników szkolenia to biegła lub przynajmniej dobra znajomość oprogramowania graficznego (Photoshop, Illustrator, InDesign).

Inne informacje związane z Grafika Komputerowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |