Home > Studia I Stopnia > Projektowanie i Wystrój Wnętrz > Wrocław > Studia I Stopnia-Architektura Wnętrz - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Architektura Wnętrz

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Architektura Wnętrz - W ciągu tygodnia - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  W ramach studiów architektury wnętrz studenci zdobywają gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka, zostają przygotowani do zespołowej i indywidualnej, interdyscyplinarnej pracy projektowej oraz do organizowania działalności projektowej. Kształcenie nakierowane jest na rozwijanie umiejętności kreacyjnych z uwzględnieniem zasad logiki strukturalnej budowli, mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz, ergonomii i akustyki i przy wykorzystaniu walorów barwy i światła. Dużą uwagę przywiązuję się do nabycia wiedzy i umiejętności projektowania różnego rodzaju wnętrz. Traktuje się je jako integrację zagadnień użytkowych, technicznych i estetycznych z uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi i społecznymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu racji ekonomicznych w celu stworzenia zamierzonych komunikatów wizualnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. Nabór jest wolny, liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wymagane dokumenty * podanie; * karta zgłoszenia:; * deklaracja opłat miesięcznych (pobierz druk) lub deklaracja opłaty semestralnej; * świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo maturalne (oryginał lub odpis); * 4 zdjęcia ; * zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki:na kierunku Wychowanie Fizyczne lub Fizjoterapia zaświadczenie powinno brzmieć: BRAK PRZECIWWSKAZAŃ DO STUDIOWANIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA; na inne kierunki zwykłe zaświadczenie lekarskie. * ksero dowodu osobistego; * dane z książeczki wojskowej (nr książeczki, adres WKU) - (ksero str. 1,2,6); * podpisana umowa o świadczenie usług edukacyjnych (dostępna w biurze rekrutacji); * kopia dowodu wpłaty wpisowego na konto szkoły.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia licencjackie na kierunku Architektura Wnętrz kształcą nowoczesnych specjalistów
  zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzeni przez działalność w zakresie:
  • projektowania nowych wnętrz o wielorakim znaczeniu,
  • aranżacji wnętrz o różnym charakterze i przeznaczeniu,
  • rekonstrukcji i modernizacji wnętrz o znamionach historycznych, kulturowych czy     stylowych, w tym zabytkowych,
  • adaptacji wnętrz o różnym charakterze,
  • projektowania miejsca pracy, odpoczynku i rekreacji, zieleni i wyposażenia terenów, wystaw,
  • współpracy w zespołach projektowych, zarówno przy realizacji wnętrz nowych, jak i   pracach adaptacyjnych i modernizacyjnych.

  Studenci uzyskują praktyczne kompetencje niezbędne do prowadzenia działalności
  zawodowej oraz podstawy do dalszego kontynuowania nauki na studiach II stopnia -
  magisterskich.

  Standardy kształcenia zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w lipcu
  2007 przewidują kształcenie:
  a) w grupie treści podstawowych z :
  • rysunku;
  • malarstwa;
  • rzeźby;
  • historii sztuki;
  • geometrii wykreślnej
  • budownictwa;
  • konstrukcji budowlanych;
  • ergonomii;
  • oświetlenia;
  • projektowania architektonicznego
  .
  b) w grupie treści kierunkowych z:
  • podstaw projektowania;
  • podstaw projektowania architektury wnętrz;
  • podstaw projektowania mebli;
  • podstaw projektowanie wystaw
  .

  Treści kształcenia określone poprzez standardy na tym kierunku poszerzają przedmioty
  ogólne takie jak: języki obce, informatyka i wychowanie fizyczne oraz przedmioty
  specjalistyczne:
  • grafika komputerowa;
  • historia wzornictwa;
  • konserwacja i modernizacja zabytków
  ;
  • wykłady monograficzne.

  Uwzględniając zainteresowania indywidualne studentów w programie studiów, wyróżniono grupę przedmiotów, których studiowanie zależy od indywidualnych wyborów.

Inne informacje związane z Projektowanie i Wystrój Wnętrz

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |