Home > Studia I Stopnia > Sztuka Antyczna > Dzienne > Wrocław > Studia I Stopnia-Restauracja Dzieł Rzemiosła Artystycznego - Wrocław - Dolnośląskie

Studia I Stopnia-Restauracja Dzieł Rzemiosła Artystycznego - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Restauracja Dzieł Rzemiosła Artystycznego - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Studenci tego kierunku rozwiną swoją wiedzę i udoskonalą posiadane zdolności, ukształtują finalne poglądy estetyczne, osiągną wysoki stopień umiejętności rzemieślniczych podbudowany wiedzą z zakresu historii sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego, chemii, fizyki, mikrobiologii, materiałoznawstwa itp. Rozwiną umiejętności w zakresie rysunku, rzeźby, malarstwa, technologii i obróbki technicznej podstawowych materiałów jak drewno, kamień, ceramika, metal, wyprawy murarskie i tynki, sztukateria itp. Zapoznają się z systemami organizacyjno-prawnymi związanymi z ochroną i konserwacją zabytków oraz opanują problemy organizacji i działalności pracowni rzemieślniczych, warsztatów i małych firm branżowych. Wreszcie opanują stronę warsztatową zawodu konserwatora-rzemieślnika tj. obsługę aparatury, przyrządów, narzędzi i innych przyborów technicznych. Zakresem umiejętności i działalności absolwenta tego kierunku będzie: - podstawowe rozpoznanie i identyfikacja dzieł rzemiosła artystycznego i detalu architektonicznego w kontekście budowli zabytkowych; - fachowe określenie stopnia destrukcji, uszkodzenia odkształcenia dzieła jw.; - określenie przyczyny destrukcji oraz jej charakteru; - opracowanie programu renowacji, restauracji, rekonstrukcji czy konserwacji dzieła jw.; - nawiązanie współpracy ze specjalistami w zakresie rewaloryzacji różnego rodzaju dzieł sztuki, techniki i rzemiosła; - wykonywanie podstawowych dokumentacji technicznych, fotograficznych i prawno-finansowych w zakresie renowacji i konserwacji dzieł jw.; - współpraca z Państwową Służbą Ochrony Zabytków (konserwatorami wojewódzkimi i samorządowymi); - ogólna orientacja w międzynarodowych zasadach ochrony zabytków, a zwłaszcza w krajach sąsiedzkich.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: Podanie o przyjęcie na studia oraz: 1. Świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis) 2. Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy 3. Cztery matowe zdjęcia legitymacyjne - wymiar 37 mm x 52 mm 4. Kserokopie dowodu osobistego - jedna i druga strona a w przypadku starego dowodu osobistego strona ze zdjęciem i adresem 5. Kserokopia dowodu wpłaty bezzwrotnego wpisowego (500zł) na konto uczelni 6. Wypełniony formularz zgłoszeniowy *obowiązuje konkurs świadectw
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek: Ochrona Dóbr Kultury, Specjalność: Restauracja Dzieł Rzemiosła Artystycznego

  Program studiów:

  Historia sztuki powszechnej
  Historia sztuki polskiej
  Historia filozofii ze szczeg. uwzgl. estetyki
  Metodologia historii sztuki
  Fotografia dokumentalna i fotogrametria
  Rysunek odręczny
  Rysunek techn. i  podstawy projektowania
  Lektorat z języka zachodniego
  Lektorat z języka łacińskiego
  Wychowanie fizyczne
  Podstawy informatyki
  Zarys problematyki konserwacji materiałów budowlanych
  Dokumentacja konserwatorska
  Wstęp do muzealnictwa
  Podstawy historii i zabytkoznawstwa dzieł sztuki
  Prawna ochrona zabytków
  Kultura w kontekście różnych dyscyplin human.
  Komunikacja społeczna i komunikacja międzykulturowa
  Kamieniarstwo i konserwacja kamieni
  Konserwacja drewna i zabytkoznawstwo meblarskie
  Fizyka ogólna
  Chemia ogólna i konserwatorska
  Pozłotnictwo oraz techniki i technologie jubilerskie
  Podstawy geologii i petrografii skał oraz tworzyw ceramicznych
  Rzeźba i modelowanie
  Konserwacja metali
  Konserwacja sztukaterii, tynku i betonu
  Wstęp do konserwacji szkła i ceramiki
  Proseminarium z historii sztuki złotniczej
  Gemmologia
  Wykład monograficzny z konserwatorstwa
  Ewolucja form rzemiosła artystycznego

  Seminaria i warsztaty licencjackie
  Zajęcia do wyboru:
  a. podstawy ekonomii i zarządzania
  b. ochrona własności intelektualnej oraz wycena wyrobów rzemiosła artystycznego
  c. prawo gospod. i prawo pracy

Inne informacje związane z Sztuka Antyczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |