Gospodarka Odpadami Komunalnymi w 2011r. – Projekt Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Gospodarka Odpadami Komunalnymi w 2011r. – Projekt Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie polecamy pracownikom firm i administracji publicznej, którzy chcą poszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę w zakresie gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami komunalnymi. Do uczestnictwa zapraszamy m.in. specjalistów z dziedziny gospodarki odpadami, specjalistów ds. ochrony środowiska, selektywnej zbiórki i odpadów niebezpiecznych, a także inne osoby, które są zainteresowane zagadnieniami dot. gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami komunalnymi.

  Na szkoleniu przedstawimy zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o aktualne  regulacje  prawne a także omówimy nowy system gospodarki odpadami komunalnymi wynikający z projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności w zakresie następujących zagadnień:
  • obowiązku osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku przez gminy i przedsiębiorców,
  • sankcji za nieosiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych nakładanych na gminy i przedsiębiorców,
  • likwidacji zezwolenia na obieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zastąpienie ich wpisem do rejestru działalności regulowanej,
  • wprowadzenia szeregu administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  W trakcie zajęć przedstawimy także nowe zasady ewidencji odpadów komunalnych i sprawozdawczości, które które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011.

  Przedstawimy ogólne zasady dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, zezwolenia i decyzje, ewidencję oraz sprawozdawczość odpadową. Uczestnicy zapoznają się również z przykładowo wypełnionymi dokumentami ewidencji odpadów oraz zbiorczymi zestawieniami danych o odpadach.

  Szkolenie prowadzone jest w oparciu o liczne przykłady praktyczne oraz zawiera omówienie najważniejszych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości a także polskich sądów administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
  Program:
  1. Charakterystyka przepisów regulujących gospodarkę odpadami.
  2. Obowiązki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z prawa europejskiego.
  3. Podstawowe pojęcia i informacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
  4. Zasady klasyfikacji odpadów i znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami komunalnymi.
  5. Transport odpadów – wybrane zagadnienia.
  6. Gospodarka odpadami a zamówienia publiczne.
  7. Utrzymanie czystości i porządku w gminach jako obowiązkowe zadanie własne gminy.
  8. Omówienie poszczególnych obowiązków gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska.
  9. Ustalenie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
  10. Możliwość i zasady przejęcia przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
  11. Plany gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem gminnych planów gospodarki odpadami.
  12. Rola i zakres tematyczny regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.
  13. Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku.
  14. Obowiązek zorganizowania przez gminę odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na obieranie odpadów komunalnych.
  15. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami – odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
  16. Zastosowanie w praktyce kompetencji wójta/burmistrza/prezydenta wynikających z art. 34 ustawy o odpadach.
  17. Decyzja nakazująca wykonanie obowiązku wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów.
  18. Omówienie zezwolenia na obieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w szczególności w zakresie możliwości wskazywania jednej instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych.
  19. Omówienie zasad kontroli przedsiębiorców obierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
  20. Zasady egzekucji administracyjnej obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
  21. Ewidencja umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  22. Ewidencja odpadów komunalnych oraz sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
  23. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – wybrane zagadnienia.
  24. Opłaty i kary w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
  25. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi wynikający z projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
   • obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku przez gminę i przedsiębiorców,
   • sankcje za nie osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych nakładane na gminę i przedsiębiorców,
   • likwidacja zezwolenia na obieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
   • wprowadzenie szeregu administracyjnych kar pieniężnych za nieprzestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  26. Konsultacje, dyskusja.

Inne informacje związane z Gospodarka Odpadami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |