Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie w Biznesie > Zaoczne > Warszawa > Executive Manager - Warszawa - Mazowieckie

Executive Manager - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Francuski Instytut Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Executive Manager - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  PLAN:
  Część I: MARKETING

  1. Zasady, cele i sens marketingu: marketing jako filozofia zarządzania i jako ważna funkcja w strukturze przedsiębiorstwa, rynek, jego analiza i segmentacja – zrozumienie potrzeb, oczekiwań i zachowań klienta, strategia marketingowa firmy i jej marketing-plan

  2. Informacje marketingowe: badania rynku – źródła informacji pierwotne i wtórne w małych i dużych firmach, metodologia analiz i ich organizacja praktyczna, czego spodziewać się można (a czego nie należy) po badaniach marketingowych na konkretnych przykładach?

  3. Mix-marketingu – czyli marketing czynny: produkt, jego cykl życia, jego pozycjonowanie na rynku (PRODUKT - komputerowa symulacja wprowadzania na rynek nowych produktów): po co zarządzać portfelem produktów firmy?, praktyczne metody ustalania cen i prowadzenia strategii cenowych, nowoczesna dystrybucja – albo jak dotrzeć do klienta (HANDEL – komputerowa symulacja zarządzania sektorem handlowym firmy), akt sprzedaży – psychologia klienta, współczesna ekipa handlowa przedsiębiorstwa i jej organizacja ( MERKURY – komputerowa symulacja aktu sprzedaży), różne sposoby komunikowania się z rynkiem, czyli podstawy reklamy, promocja sprzedaży, public relations i marketing bezpośredni – najszybciej rozwijającymi się działami marketingu, marketing międzynarodowy ( TRILANDIA - komputerowa symulacja eksportu)

  Część II: FINANSE

  1.         Krótkie wprowadzenie do systemu rejestracji operacji finansowych w firmie – czyli zasady księgowości

  2.         Trzy podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego: rachunek wyników, bilans i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wyniki: podatkowy i rachunkowy

  3.         Rachunek wyników firmy jako rezultat jej działalności: pośrednie salda zarządzania: cash-flow a zdolność firmy do samofinansowania, BOSS – komputerowa symulacja zarządzania finansowego przedsiębiorstwem

  4.         Bilans firmy jako obraz jej sytuacji: fundusz obrotowy firmy i jej zapotrzebowanie na fundusz obrotowy, płynność firmy a zdolność do kontynuowania przez nią działalności

  5.         Podstawy wykorzystania analizy wskaźnikowej dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw: podział kosztów i obliczanie progu rentowności, pojęcie i znaczenie dźwigni finansowej, analiza rentowności, płynności, zarządzania i struktury bilansu

  6.        Polityka inwestycji w firmie: zasada aktualizacji a inflacja i pojęcie wartości pieniądza w czasie

  7.        Metody wyceny: okres zwrotu, wartość zaktualizowana netto (WAN) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

  Część III: PERSONEL

  1.         Nowe podejście do funkcji „zasoby ludzkie” w przedsiębiorstwie – czy naprawdę można nauczyć się zarządzania ludźmi?

  2.         Zacznijmy od siebie: kim jestem i do czego jestem zdolny? Określanie własnych cech i możliwości oraz praktyczne sposoby lepszego wykorzystania osobistych kompetencji

  3.         Kwalifikacje – czy osobowość: opis stanowiska pracy jako narzędzie menedżera

  4.         Nowoczesne sposoby rekrutacji i selekcji współpracowników: od klasycznych spotkań rekrutacyjnych, do testów psychometrycznych i assessment centers – ile są one warte w praktyce?

  5.         Kierowanie ekipą na co dzień – czyli „być albo nie być” każdego menedżera

  6.         Typy menedżerów i różne style zarządzania (MANAGER – symulacja komputerowa)

  7.         Konflikt źródłem rozwoju firmy i jej pracowników – jak sobie z nim radzić?

  8.         Satysfakcja – czy motywacja? Innymi słowy: czy lepsza płaca gwarantuje lepszą pracę? Jak motywować swoich współpracowników?

  9.         Ewaluacja i ocena pracowników: o kryteriach oceny i o okresowych spotkaniach ewaluacyjnych

  Część IV: KOSZTY, BUDŻETY

  1.         Controlling – czyli rachunkowość menedżerska: ogólne zasady analizy kosztów, metody ich badania i ich praktyczne zastosowanie: metoda kosztów własnych, direct costing, kontrybucji i racjonalnego przypisania

  2.         Wprowadzenia do analizy kosztów standardowych

  3.         Od analizy poniesionych kosztów – do ich przewidywania i budżetowania

  4.         Tworzenie systemu budżetowego w firmie: opracowywania standardów i definiowanie budżetów sprzedaży, produkcji i zakupów

  5.         Kontrola budżetowa i analiza odchyleń

  6.         Współczesne metody przewidywania przychodów w czasie

  7.         Od przewidywania przepływów finansowych, do przyszłych bilansów firmy

  8.         Business- oraz corporate-plan (BPLAN, CPLAN  – symulacje komputerowe)

  Część V: TECHN. MARKETINGU

  1.        Marketing masowy, marketing bezpośredni i marketing one-to-one

  2.        E-marketing: w internecie: od collaborative filtering, do e-commerce, klasyczny: od office automation - do contact center, marketing baz danych, prawo RFM i inne techniki data mining

  3.        Customers’ relationships management – komputerowa symulacja CRM w firmie

  4.        Wizerunek firmy a wizerunek jej menedżera: nowoczesne public relations w praktyce, tajemnice udanych wystąpień publicznych, o kontaktach z dziennikarzami: od komunikatów prasowych, do organizowania konferencji, ćwiczenia z kamerą video

  5.        Etykieta w biznesie, albo o tym, że większość kontraktów nie dochodzi do skutku z powodu nieodpowiedniego albo niezrozumiałego dla innych zachowania się jednego z partnerów – jak się przed tym uchronić?

  Część VI: STRATEGIA

  1.         Strategia produktu, ceny, dystrybucji i komunikacji przedsiębiorstwa w optyce rynku, konkurencji i sytuacji wewnętrznej firmy (REJS – komputerowa wprowadzająca symulacja strategiczna)

  2.         Cykl życia produktu jako podstawowy parametr zarządzania strategicznego

  3.         Zarządzanie portfelem produktów, mapy strategiczne i ich zastosowania praktyczne do całościowej analizy sytuacji firmy

  4.         Metody wyceny wartości przedsiębiorstwa: księgowa, rentowności, goodwill i giełdowa (plusy i związane z ich zastosowaniem trudności)

  5.         Fuzje, akwizycje i podział firm jako sposoby tworzenia holdingów: mechanizm dźwigni prawnej

  6.         Sens oraz praktyka tworzenia grup kapitałowych

  7.         Giełda jako instrument zarządzania strategicznego: wycena akcji, obligacji i derywatów

  8.         Narzędzia pozwalające zmniejszać ryzyko w biznesie: model decyzyjny, modele matematyczne, analiza hierarchiczna i metoda Delphi

  9.         Warsztaty strategiczne – wprowadzanie strategii w życie w konkretnej firmie (symulacja komputerowa STRATEG)

  10.      Egzamin testowy , który wyłoni NAJLEPSZYCH

Inne informacje związane z Zarządzanie w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |