Ekonomia - Specjlność Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekonomia - Specjlność Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Piła - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Absolwent specjalności posiada znajomość podstaw zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, w tym planowania jego działalności w warunkach ryzyka strategicznego i operacyjnego, podejmowania decyzji, co do kierunków i rozmiarów działalności (wykorzystując zasady ekonomiki skali, metody analizy ekonomicznej). Wykazuje się znajomością powiązań z otoczeniem (kooperanci, władze lokalne, banki itd.), zna zasady marketingu i promocji, potrafi zdobywać wiedzę na temat funkcjonowania firmy w warunkach gospodarki konkurencyjnej oraz zna miejsce działalności innowacyjnej w działalności gospodarczej. Posiada znajomość zasad polityki rachunkowości, którymi winny posługiwać się małe i średnie przedsiębiorstwa, wykorzystując przy tym znajomość prawa gospodarczego, podatkowego i finansowego.

  Podstawowy profil kształcenia ma charakter ogólny, lecz przedmioty specjalizacyjne zawieraj ą treści związane również z charakterem gospodarki regionu (chodzi m, in. o MSP z zakresu agrobiznesu i turystyki).
  Absolwent posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, swobodnie posługuje się terminologią w zakresie ekonomii, finansów, prawa gospodarczego i informatyki.
  Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II-go stopnia.

  ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia na specjalności zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia realizowane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) oraz 6 tygodni praktyki zawodowej i 2 tygodnie praktyki dyplomowej. Na program studiów składają się przedmioty ogólne oraz specjalistyczne. Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie. Studia kończą się egzaminem dyplomowym, do którego dopuszczenie uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, praktyki zawodowej oraz pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

  Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, realizowane są w 80% wymiaru godzin studiów stacjonarnych, w formie trzydniowych zjazdów, z reguły dwa razy w miesiącu (piątek po południu, sobota i niedziela).

Inne informacje związane z zarządzanie firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |