Ekonomia - Specjlność Inwestycje i Nieruchomośći - Studia I Stopnia,

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekonomia - Specjlność Inwestycje i Nieruchomośći - Studia I Stopnia, - W ciągu tygodnia - Piła - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Specjalność jest odpowiedzią na rosnące znaczenie we współczesnej gospodarce sektora inwestycyjnego, w tym sektora nieruchomości, których wartość dominuje w składnikach majątku narodowego.
      
  Rynek nieruchomości w Polsce rozwija się bardzo dynamiczne. Świadczą o tym co raz licznie działające biura nieruchomości, banki specjalizujące się w kredytach hipotecznych oraz specjalistyczne usługi finansowe w każdym miejscu Polski.
  Inwestycje i Nieruchomości, to specjalność, która umożliwia studentowi zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz analiz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce i na świecie.
      
  Oferta dydaktyczna adresowana jest do osób, które zamierzają pracować w sferze gospodarki nieruchomościami oraz zajmować stanowiska menedżerskie i analityczne w zakresie organizowania i prowadzenia działalności inwestycyjnej, w tym bankowej analizy zdolności kredytowej oraz kredytów hipotecznych.
      
  Celem studiów jest przygotowanie specjalistów, którzy mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, instytucjach rynku kapitałowego, firmach konsultingowych, instytucjach rynku nieruchomości i innych zajmujących się, między innymi przygotowaniem studium wykonalności projektów inwestycyjnych, projektami deweloperskimi, alokacjami kapitału w papiery wartościowe, rynkiem nieruchomości, obrotem i zarządzaniem nieruchomościami, jak również wyceną nieruchomości.

  ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia realizowane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) oraz 6 tygodni praktyki zawodowej i 2 tygodnie praktyki dyplomowej. Na program studiów składają się przedmioty ogólne oraz specjalistyczne. Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie.
  Studia kończą się egzaminem dyplomowym, do którego dopuszczenie uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, praktyki zawodowej oraz pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

  Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, realizowane są w formie trzydniowych zjazdów, z reguły dwa razy w miesiącu (piątek po południu, sobota i niedziela).

Inne informacje związane z ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |