Ekonomia - Specjalizacja Informatyka w Biznesie i Administracji - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekonomia - Specjalizacja Informatyka w Biznesie i Administracji - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Piła - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Absolwent specjalności Informatyka w Biznesie i Administracji posiada wykształcenie obejmujące wiedzę z dziedziny ekonomii i informatyki oraz profesjonalne przygotowanie do pracy z nowoczesnymi środkami, metodami i narzędziami informatyki we wszystkich sferach biznesu oraz administracji państwowej i samorządowej.
        Posiada rzetelną wiedzę ekonomiczną, potrafi analizować problemy ekonomiczne i poszukiwać dróg ich rozwiązania zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie ilościowych metod badań oraz optymalizacji procesów gospodarczych.
  Posiada obszerną wiedzę informatyczną w zakresie programowania komputerów, oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego, sieci komputerowych, systemów baz danych oraz zintegrowanych systemów informatycznych oraz łatwość adaptacji wiedzy do potrzeb różnych jednostek gospodarczych. 
  Potrafi wykorzystywać współczesne języki programowania strukturalnego i obiektowego w celu tworzenia nowego oprogramowania (w tym także aplikacji internetowych i baz danych).
  Posiada umiejętności w zakresie projektowania, konfiguracji oraz zarządzania lokalnymi i rozległymi sieciami komputerowymi oraz systemami baz danych.
  Potrafi tworzyć grafikę użytkową i reklamową, stosować nowoczesne technologie informatyczne w obszarze e-biznesu, prowadzić badania operacyjne,  wypracowywać prognozy, tworzyć symulacje  komputerowe, współuczestniczyć w procesach komputerowego wspomagania zarządzania.
  Posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, swobodnie posługuje się terminologią w zakresie  ekonomii i informatyki.

  Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach II-go stopnia.

  ORGANIZACJA I PRZEBIEG STUDIÓW
  Studia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia realizowane są w ciągu 6 semestrów. Obejmują zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, ćwiczenia i seminaria) oraz 6 tygodni praktyki zawodowej i 2 tygodnie praktyki dyplomowej. Na program studiów składają się przedmioty ogólne oraz specjalistyczne. Formą rozliczenia poszczególnych przedmiotów jest egzamin lub zaliczenie.
  Studia kończą się egzaminem dyplomowym, do którego dopuszczenie uwarunkowane jest uzyskaniem pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, praktyki zawodowej oraz pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.
        Studia niestacjonarne, obejmujące te same treści programowe, realizowane są w formie trzydniowych zjazdów, z reguły dwa razy w miesiącu (piątek po południu, sobota i niedziela).

Inne informacje związane z ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |