Home > Podyplomowe > Rehabilitacja > Dzienne > Wrocław > Doradztwo rehabilitacyjne - studia podyplomowe - Wrocław - Dolnośląskie

Doradztwo rehabilitacyjne - studia podyplomowe - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Doradztwo rehabilitacyjne - studia podyplomowe - Dzienne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są do osób zainteresowanych doradzaniem osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, instytucjom publicznym, w tym lokalnym władzom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, instytucjom niepublicznym, organizacjom pozarządowym działającym lub planującym podjąć działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Adresatami są osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym, medycznym lub rehabilitacyjnym, które pracują lub planują podjąć pracę w organach samorządowych, gminnych, powiatowych i miejskich jednostkach pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej), wydziałach zdrowia i edukacji, urzędach pracy, szpitalach, sanatoriach i ośrodkach rekreacji i sportu, organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, agencjach zatrudnienia, ochotniczych hufcach pracy, zakładach pracy chronionej, zakładach aktywności zawodowej.
 • Szczegółowe informacje

  Korzyści

  Studia podyplomowe pozwolą nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawności w społecznościach lokalnych, jak również na poziomie jednostki – osoby niepełnosprawnej.

  Wykładowcy

  Doświadczeni praktycy w zakresie doradzania, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz pracownicy naukowi Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

  Forma zaliczenia

  Przygotowanie projektu z zakresu doradztwa i rozwiązywania konkretnych problemów związanych z niepełnosprawnością (praca dyplomowa).

  Warunki rekrutacyjne

  Dyplom ukończenia studiów wyższych.

  Czas trwania

  Trzy semestry, 378 godzin dydaktycznych.

  Koszt studiów

  Opłata za studia (wstępnie oszacowano) na 4800 zł za całość (1600 zł za semestr)

  Termin rozpoczęcia

  Październik 2009 r. (rekrutacja letnia).

  Formy zajęć

  Warsztaty, treningi, seminaria, wykłady, ćwiczenia, praktyka.

  Komentarz w sprawie struktury programu studiów

  Struktura programu studiów powstała w oparciu o analizę programów nauczania dla specjalności doradztwo rehabilitacyjne realizowanej na uczelniach wyższych w Stanach Zjednoczonych, Australii i Finlandii. Uczelnie wyższe w Stanach Zjednoczonych kształcą doradców rehabilitacyjnych od lat 50. XX w.

  Struktura uwzględnia standardy wypracowane przez National Rehabilitation Counseling Association (NRCA) oraz Commission on Rehabilitation Counselor Certification (CRCC ® ) .

  Program studiów pozostaje w zgodzie z przygotowywanymi obecnie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ustawami: ustawą o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością oraz ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Inne informacje związane z Rehabilitacja

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |