Controling i Budżetowanie w Firmie - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Anvix

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Controling i Budżetowanie w Firmie - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Szczegółowe informacje

  Wśród menedżerów controlling jest uznawany za sposób zarządzania skutecznie przeciwstawiający się kryzysowi czy konkurencji. Wprowadzenie zasad controllingu jest warunkiem niezbędnym dla rzetelnej oceny skuteczności funkcjonowania centrów odpowiedzialności, które wchodzą w skład firmy. Controlling wpływa na wzrost dyscypliny pracowników, poprawiając równocześnie efektywność funkcjonowania całej firmy. Dzieje się tak dlatego, że menedżer centrum odpowiedzialności dysponuje pełniejszą i bardziej szczegółową informacją o ważnych dla procesu decyzyjnego obszarach.

  W controllingu zwiększa się samodzielność decyzyjna kierowników poprzez aktywne włączenie ich w proces zarządzania. Prowadzenie działalności według standardów wyznaczonych przez controlling determinuje sposób myślenia i wpływa na wzrost zaangażowania, dając równocześnie satysfakcję z wykonywanej pracy. Prawidłowe wdrożenie controllingu prowadzi do ścisłego powiązania działań pracowników centrów z odpowiedzialnością za uzyskane wyniki, a w rezultacie i wysokością należnego wynagrodzenia.

  Program szkolenia:
  1. Controllingowa koncepcja zarządzania firmą.
  2. Procedura wdrażania controllingu do firmy.
  3. System informacyjny i informatyczny w procesie controllingu.
  4. Budowa systemu ocen ośrodków odpowiedzialności:
  • zasady wyodrębniania centrów odpowiedzialności
  • budżety jako metoda wyznaczania zadań dla ośrodków odpowiedzialności
  • zasady ustalania cen transferowych w centrach

  5. Korzyści i przeszkody wdrażania controllingu do firmy.
  6. Przykłady błędnych decyzji na podstawie informacji uzyskanej z księgowości.
  7. Praktyczny przykład budowy budżetów szczegółowych i budżetu głównego firmy.
  8. Praktyczny przykład monitoringu stopnia wykonania zadań w centrach:
  • ocena odchyleń od budżetu jako podstawa oceny centrów kosztowych,
  • praktyczna analiza przyczynowości odchyleń od założonych parametrów,
  • rachunek marży pokrycia w centrach wynikowych,
  • wielosegmentowy rachunek kosztów w ocenie rentowności centrów.

  9. Propozycja mierników oceny centrów kosztów, przychodów, zysku i inwestycji.
  10. System motywacyjny a kontrakty menedżerskie w centrach – propozycje systemów premiowania kadry kierowniczej.
  11. Przykład budowy Zbilansowanej Karty Wyników - Balanced Scorecard.
  12. Przykłady rozwiązań controllingowych w firmach.

Inne informacje związane z Controlling Finansowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |