Home > Kursy i Szkolenia > Podatki Inne > Warszawa > Ceny transferowe w świetle obowiązujących przepisów podatkowych – warsztaty praktyczne - Warszawa - Mazowieckie

Ceny transferowe w świetle obowiązujących przepisów podatkowych – warsztaty praktyczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Biznesu MDDP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ceny transferowe w świetle obowiązujących przepisów podatkowych – warsztaty praktyczne - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Zagadnienie cen transferowych, z uwagi na niezwykle szerokie uprawnienia organów podatkowych oraz stale wzrastającą liczbę kontroli w tym zakresie, nabiera aktualnie dla podatników szczególnie istotnego znaczenia. Efektywne ograniczanie ryzyka zakwestionowania cen transferowych, z uwagi na stopień skomplikowania wiążących regulacji i dynamikę tej tematyki, wymaga dogłębnej znajomości i orientacji w obowiązujących przepisach.
 • Szczegółowe informacje
  Program:
  Dzień 1
  1. Geneza i pojęcie cen transferowych:
  a) międzynarodowy aspekt cen transferowych - wytyczne OECD,
  b) zasada pełnej konkurencji,
  c) pojęcie ceny transferowej,
  d) regulacje w zakresie cen transferowych w polskim prawie podatkowym.
  2. Kategorie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - obszary ryzyka podatkowego:
  a) identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych w świetle obowiązujących przepisów,
  b) typowe transakcje zawierane pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  c) przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu.
  3. Preferowane metody szacowania cen:
  a) metody tradycyjne szacowania cen,
  b) metody zysku transakcyjnego,
  c) szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług.
  4. Aktywne formy zarządzania ryzykiem w obszarze cen transferowych – polityka cen transferowych, porozumienia cenowe:
  a) organizacja prac nad cenami transferowymi - tworzenie polityki cen transferowych,
  b) porozumienia w sprawie cen transakcyjnych – element strategii cen transferowych.

  Dzień 2
  1. Standaryzacja i centralizacja dokumentacji podatkowej na poziomie unijnym - wytyczne Unii Europejskiej w zakresie dokumentacji podatkowej:
  a) elementy dokumentacji unijnej.
  2. Dokumentacja podatkowa w świetle aktualnych regulacji prawnych:
  a) obowiązek sporządzenia dokumentacji:
  - próba zdefiniowania pojęcia transakcja,
  - zakres obowiązku dokumentacyjnego.
  b) elementy dokumentacji podatkowej:
  - analiza funkcjonalna: wykonywane funkcje, zaangażowane aktywa oraz podejmowane ryzyko,
  - analiza kosztowa: określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminy zapłaty,
  - opis zastosowanej metody kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
  - określenie strategii gospodarczej,
  - wskazanie innych czynników mających wpływ na wartość przedmiotu transakcji,
  - określenie oczekiwanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń niematerialnych.
  3. Ceny transferowe a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa:
  a) stawka 50%,
  b) odpowiedzialność karno – skarbowa,
  c) praktyka organów skarbowych – doświadczenia dotychczasowych kontroli,
  d) interpretacje i orzeczenia w zakresie cen transferowych – analiza.
  4. Przykłady dokumentowania cen transferowych na przykładzie wybranych transakcji:
  a) dokumentacja podatkowa transakcji dostawy,
  b) dokumentacja podatkowa transakcji pożyczki,
  c) dokumentacja podatkowa transakcji sprzedaży usług.

Inne informacje związane z Podatki Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |