Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet w Białymstoku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Białystok - Podlaskie

 • Szczegółowe informacje
  Zapoznanie oraz usystematyzowanie wiedzy merytorycznej, zwłaszcza z zakresu obsługi celnej  i podatkowej oraz  logistycznej, związanej z prowadzeniem wymiany międzynarodowej w warunkach procesów europejskiej integracji gospodarczej i intensyfikacji wymiany towarowej z krajami Europy Wschodniej, głównie Rosji, Białorusi i Ukrainy.

  Studia adresowane są do:
  • przedsiębiorców i menedżerów działów handlowych firm realizujących: transakcje w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej i z krajami trzecimi, obsługę transportową i spedycyjną międzynarodowego obrotu towarowego;
  • do pracowników: świadczących  usługi  przedstawicielstwa w zakresie obsługi celnej i podatków pośrednich  przed organami podatkowymi (firmy spedycyjne, agencje celne, doradcy handlowi),
  • administracji celnej i innych służb państwowych (służby skarbowe, Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policja, Inspekcja Handlowa itd.), państwowych służb sanitarnych (weterynarii, fitosanitarnej, sanitarno-epidemiologicznej, kontroli jakości handlowej produktów rolno-spożywczych).
  Program studiów obejmuje:
  • przedmioty ogólne  i specjalnościowe przedstawiane w formie wykładów i konwersatorium:
  > przedmioty ogólne studiów stanowią  niezbędne wprowadzenie do szczegółowych
  zagadnień realizowanych w ramach bloku przedmiotów kierunkowych;
  > przedmioty specjalnościowe z kolei mają na celu zapoznanie słuchaczy z aktualnie
  obowiązującymi wymaganiami obsługi:
  - logistycznej,
  - celnej  i podatkowej (VAT, akcyza) określonymi w regulacjach UE, Polski oraz państw Europy Wschodniej, ponadto
  > funkcjonowanie:
  - nadzoru podatkowego nad podatkami pośrednimi przez administrację celną;
  - granicznej kontroli towarowej w zakresie wymagań: weterynaryjnych, fitosanitarnych,
  sanitarno-epidemiologicznych  i kontroli jakości handlowej produktów rolno-spożywczych;
  • wybrane problemy funkcjonowania tzw. „szarej strefy” w handlu zagranicznym i obszarze podatków pośrednich;
  • ćwiczenia praktycznego wypełnia dokumentów:
  > obliczania należności celnych (cło) i podatkowych(VAT, akcyza, opłata paliwowa);
  > przewozowych (CIM, CMR, karnet TIR i inne),
  > celnych (SAD, ECS, ICS i inne),
  > podatkowych (VAT 7 i 7K, AKC i inne),
  > sprawozdawczych (INTRASTAT).

Inne informacje związane z Handel Międzynarodowy, Eksport, Import

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |