Home > Studia II Stopnia > Budownictwo > Zaoczne > Bydgoszcz > Budownictwo - Studia II Stopnia - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

Budownictwo - Studia II Stopnia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Budownictwo - Studia II Stopnia - Zaoczne - Bydgoszcz - Kujawsko-Pomorskie

 • Szczegółowe informacje
  Organizacja studiów - studia drugiego stopnia na kierunku budownictwo trwają 4 semestry i prowadzone są tylko w formie niestacjonarnej. Masz do dyspozycji 3 specjalności: technologia i organizacja budownictwa, konstrukcje budowlane i inżynierskie, budowa i eksploatacja autostrad. Uruchomienie specjalności jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji jest około 900 godzin, w tym co najmniej 180 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

  Twoje kwalifikacje - zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania i wykonawstwa złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego,  przemysłowego i komunikacyjnego, technologii i organizacji budownictwa, technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firmą budowlaną. Będziesz zdolny do rozwiązywania złożonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych, do opracowywania i realizacji programów badawczych, podejmowania przedsięwzięć o zasięgu między-narodowym, uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych, kontynuacji edukacji i uczestniczenia w badaniach w dziedzinach związanych bezpośrednio z budownictwem i produkcją budowlaną, ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz kierowania dużymi zespołami ludzkimi. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

  Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Możesz uzyskać uprawnienia budowlane w pełnym zakresie.

  Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:
  - zaawansowanej matematyki - formułowanie typowych zagadnień brzegowych i brzegowo-początkowych oraz posługiwanie się rachunkiem tensorowym.

  Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:
  • teorii sprężystości i plastyczności - zrozumienie zachowania się ciał stałych w stanie sprężystym i sprężysto-plastycznym, analizę plastycznego stanu granicznego, formułowanie problemu brzegowego odpowiadającego typowym zagadnieniom konstrukcji budowlanych;
  • metod komputerowych - zrozumienie i stosowanie zasad modelowania w metodzie elementów skończonych (MES) dla układów o dowolnej geometrii oraz stosowania algorytmów MES do rozwiązywania zaawansowanych zagadnień mechaniki konstrukcji, a także metod obliczeniowych współcześnie wykorzystywanych w praktyce inżynierskiej;
  • złożonych konstrukcji metalowych - projektowanie złożonych konstrukcji inżynierskich, identyfikowanie problemów technicznych wymagających stosowania nietypowych metod analizy;
  • złożonych konstrukcji betonowych - projektowanie złożonych konstrukcji inżynierskich oraz identyfikowanie problemów technicznych wymagających stosowania nietypowych metod analizy;
  • zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi - analizy wariantowej rozwiązań technologicznych i organizacyjnych (analiza wariantów), analizy ryzyka i niepewności oraz zarządzania projektami.

Inne informacje związane z Budownictwo

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |